۲۱ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

قیمت حامل‌های انرژی کارت سوخت بررسی چارچوب اصلاح ساختار بودجه (۴)

درآمدزایی ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت با جلوگیری از قاچاق بنزین

چنانچه دولت قصد دارد بخشی از کسری بودجه خود را از محل اصلاح یارانه‌های انرژی جبران نماید، جلوگیری از قاچاق گسترده سوخت و در مقابل صادرات فرآورده‌های ن ...

سازمان برنامه و بودجه بررسی چارچوب اصلاح ساختار بودجه (۳)

انحصار سازمان برنامه مهمترین مانع «تقویت نهادی بودجه»

دولت قصد دارد در «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» حدود اختیارات مجلس در تصویب و تدوین بودجه را محدود کند و با ادغام بخش‌هایی از خزانه‌داری در سازمان برن ...