۲۲ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

هفته نامه مسیر پیشرفت مقاومتی نیوز نسخه 1 ویژه کارشناسان و مسئولین

اولین نسخه از هفته‌نامه «مسیر پیشرفت» منتشر شد

اولین نسخه هفته نامه «مسیر پیشرفت» منتشر شد. در این هفته نامه، منتخب مطالب مقاومتی نیوز در هفته ویژه مسئولین و کارشناسان منتشر می شود. ...