۲۱ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

طرح جامع انرژی کشور متولی ندارد! طرحی که متولّی ندارد!

فراز و نشیب های طرح جامع انرژی کشور پس از ۹ سال

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شدند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را ظرف ی ...

تشکیل وزارت انرژی مسیر انرژی ایران (۳)

چرا تشکیل وزارت انرژی ضرورت اقتصاد ایران است؟

تشكيل وزارت انرژی پیش نیاز اداره یکپارچه امور انرژی در كشور است. تشكيل این وزارتخانه در بلندمدت ضروری و اجتناب‌ناپذير است؛ زيرا از يک سو اخذ تصميمات ه ...