۰۹ بهمن ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

مهندس محمدخانی معاون سابق زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد

سرمایه خارجی پاسخگوی نیاز پروژه‌های بخش انرژی ایران نیست

محمدخانی معاون زیربنایی سابق مرکز پژوهش های مجلس، در نشست «بررسی ظرفیت بازار سرمایه به منظور تامین مالی مردمی پروژه های کلان بخش انرژی» گفت: سرمایه ها ...

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت مطرح کرد

اصلاح نظام قیمت گذاری انرژی پیش‌نیاز ایجاد نهاد تنظیم گر

شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت در نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی در ایران» گفت: پیش نیاز شکل گیری نهاد تنظیم گر بخش ...

در پیش نشست پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی مطرح شد

بورس بستری مناسب در تامین مالی مردمی پروژه های کلان بخش انرژی

روز گذشته نشست «بررسی ظرفیت بازار سرمایه به منظور تامین مالی مردمی پروژه های کلان بخش انرژی» در محل شرکت فرابورس ایران برگزار شد. در این نشست صاحبنظرا ...

نشست بورس در چارچوب پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

نشست «تامین مالی مردمی پروژه های کلان بخش انرژی» برگزار شد

نشست «بررسی ظرفیت بازار سرمایه به منظور تامین مالی مردمی پروژه های کلان بخش انرژی» به عنوان آخرین پیش نشست تخصصی از پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ...

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی مطرح کرد

وجود بازار رقابتی در بخش انرژی پیش‌نیاز ایجاد نهاد تنظیم گر نیست

عظیم زاده، کارشناس ارشد اقتصاد انرزی، در نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی در ایران» گفت: بخش انرژی به دلیل ویژگی هایی که دار ...

معاون انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت مطرح کرد

نهاد تنظیم‌گر «مستقل و مقتدر» از واجبات بخش انرژی است

وطن خواه، معاون انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، در نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی در ایران» گفت: در حال ...

به میزبانی بورس انرژی ایران برگزار می شود

آخرین پیش نشست از پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع تامین مالی مردمی صنعت انرژی

آخرین پیش نشست از پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با موضوع «بررسی ظرفیت بازار سرمایه به منظور تأمین مالی مردمی پروژه های کلان صنعت انرژی» به میزبا ...

در نشست پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی مطرح شد

«نهاد تنظیم‌گر» حلقه مفقوده در اصلاح اقتصاد انرژی

نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر در بخش انرژی» به عنوان سومین پیش نشست تخصصی از پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، امروز با حضور جمعی ...

نشست بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی در ایران در چارچوب پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی» برگزار شد

نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر در بخش انرژی» به عنوان سومین نشست تخصصی از پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، امروز با حضور جمعی از ...

نشست پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در چاچوب پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار می شود

چهارمین نشست از پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع صنعت پالایش

چهارمین نشست از سلسله نشست های پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با موضوع «بررسی مشکلات صنعت پالایش نفت در ایران» دوشنبه ۱۵ بهمن ماه برگزار می شود. ...