۲۱ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

طرح جامع انرژی کشور متولی ندارد! طرحی که متولّی ندارد!

فراز و نشیب های طرح جامع انرژی کشور پس از ۹ سال

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شدند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را ظرف ی ...