۰۱ اسفند ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

نشست سازوکار تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک‌ها در نشست سازوکار تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک‌ها مطرح شد

قواعد بنگاه داری بانک‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد

در نشست سازوکار تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک‌ها از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، کارشناسان بر لزوم نقش آفرینی موثر بانک‌ها در تأمین مالی ...

دکتر بخشی - نقش پول در اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

حمایت از بخش حقیقی اقتصاد بدون خلق پول امکانپذیر است

دکتر رسول بخشی دستجردی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه نظام بانکی کنونی بر خلق بدهی استوار است، گفت: سود اصلی بانک‌ها در «خلق پول از هیچ» ا ...

کل نشست نقش پول در اقتصاد در نشست نقش پول در اقتصاد مطرح شد

تجربه کشورها در استفاده از پول برای ایجاد رونق/ توصیف متناقض جریان متعارف اقتصاد از پول

در پنجمین پیش نشست از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با حضور کارشناسان اقتصادی، به بررسی مباحث مرتبط با نقش پول در اقتصاد پرداخته شد. همایش سالانه ...

اسلامیان - بانکداری خصوصی تحلیلگر مسائل بانکی مطرح کرد

«بانکداری خصوصی» بدون نظارت دقیق به سقوط اقتصادی منجر می‌شود

ایمان اسلامیان کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی با اشاره به بدهی‌های افسار گسیخته بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی گفت: بانکداری خصوصی بدون نظارت دقیق و کارشن ...

ماندگاری سپرده ها اقتصاد مقاومتی خلق پول مبانی خلق پول بانکی (۴)

مقررات کشورها پشتوانه «خلق پول» بانک‌ها

حقیقت اعتباری پول‌های امروزین و مقررات مالی کشورها که در آن، بدهی و اعتبار بانک‌های یک کشور، پول رایج آن کشور است و سپرده‌های مشتریان در ترازنامه بانک ...

سعدوندی یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

خلق پول بانک‌ها بدون ذخایر پشتیبان مانند کشیدن چک بی‌محل است

دکتر سعدوندی اقتصاددانان و کارشناس مسائل بانکی، خلق پول از هیچ بانک‌ها را به کشیدن چک توسط یک تاجر تشبیه کرد و گفت: چک و تجارت ایرادی ندارد؛ اما اگر ت ...

قدرت خلق پول اقتصاد مقاومتی ضریب فزاینده بانک‌ها از هیچ خلق پول می‌کنند

۴ دلالت سیاستی از خلق پول بانک‌ها در اقتصاد

بررسی ماهیت و عملکرد نظام بانکی نشان می‌دهد که بانک‌ها برای خلق پول مانعی ندارند و عمده افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد، از مسیر خلق پول نظام بانکی است. ...

ماهیت پول و بانک بانک ها خالق پول هستند نه واسطه وجوه

۵ دیدگاه نادرست درباره ماهیت پول و بانک

به طور کلی ۳ دیدگاه و نظریه متفاوت درباره ماهیت بانک وجود دارد که عبارتند از: «واسطه وجوه بودن بانک‌ها»، «ضریب فزاینده و خلق پول تجمعی بانک‌ها» و «خلق ...

خلق پول پول خنثی نیست (۴)

«خلق پول هدفمند» باعث رشد اقتصادی می‌شود

بر اساس نظریه پولی تولید، چرخه تولید یک فرآیند پولی است که از خلق و تزریق پول آغاز می‌شود و با امحاء پول پایان می‌یابد. در واقع شکل گیری جریان تولید ب ...