۰۱ اسفند ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها - بانک‌های خصوصی تحلیلگر مسائل اقتصادی مطرح کرد

نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها نیازمند بازطراحی اساسی است

دکتر میثم رادپور تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به مشکلات گسترده خصوصی سازی بانک‌ها گفت: در ایران چارچوب نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها به درستی ط ...

اسلامیان - بانکداری خصوصی تحلیلگر مسائل بانکی مطرح کرد

«بانکداری خصوصی» بدون نظارت دقیق به سقوط اقتصادی منجر می‌شود

ایمان اسلامیان کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی با اشاره به بدهی‌های افسار گسیخته بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی گفت: بانکداری خصوصی بدون نظارت دقیق و کارشن ...

رستمی خلق پول بانک‌ها عضو هیئت علمی دانشگاه قم مطرح کرد

خلق پول بانک‌ها باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد

دکتر رستمی عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به اینکه بین بانک‌های رقابت سالم شکل نگرفته است، گفت: خلق پول یک قدرت حاکمیتی است و از این نظر خلق پول با ...