۰۱ اسفند ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس:

نیاز پروژه‌های عمرانی کردستان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منابع

علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر پروژه‌های عمرانی استان کردستان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد و به دلیل محدودیت‌های ...

بودجه پروژه‌های عمرانی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد

بودجه پروژه‌های عمرانی بیشتر از ۳۵ درصد تخصیص نیافته است

علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در دو سال اخیر بودجه پروژه‌های عمرانی بیشتر از ۳۵ درصد تخصیص نیافته است افزود: دولت باید با ایجاد شرای ...