۰۶ اسفند ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد

۲۲ میلیارد تومان هزینه هر روز فعالیت بانک سرمایه برای اقتصاد ایران

فعالیت نامطلوب بانک سرمایه و تعلل بانک مرکزی در جلوگیری از آن سبب شده است این بانک، در نیمه نخست سال جاری، ۴ هزار میلیارد تومان معادل روزانه ۲۲ میلیار ...

در سال ۱۳۹۷

هزینه ۲۰ میلیارد تومانی هر روز فعالیت بانک سرمایه برای اقتصاد و مردم ایران

هر روز فعالیت بانک سرمایه در سال ۹۷ حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه برای اقتصاد و مردم ایران به همراه داشته است و در صورتی که جلوی ادامه فعالیت این بانک گ ...

بانک مرکزی پاسخ دهد

بانک سرمایه با ۱۸ هزار میلیارد تومان زیان ورشکسته نیست؟

بانک سرمایه با وجود سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی، در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است. ضروری است بانک مرکزی هرچه سریعتر جهت ورشک ...