۲۱ آبان ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

اسلامیان - بانکداری خصوصی تحلیلگر مسائل بانکی مطرح کرد

«بانکداری خصوصی» بدون نظارت دقیق به سقوط اقتصادی منجر می‌شود

ایمان اسلامیان کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی با اشاره به بدهی‌های افسار گسیخته بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی گفت: بانکداری خصوصی بدون نظارت دقیق و کارشن ...

بانک‌های خصوصی بانکداری خصوصی یک پژوهشگر اقتصادی مطرح کرد

خلق پول بانک‌های خصوصی امنیت اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند

سبزیجانی پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه پیش‌نیازهای بانکداری خصوصی در اقتصاد کشور فراهم نیست، افزود: نتیجه خلق پول بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی افزایش نقدین ...

خاندوزی - نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانکداری خصوصی کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد

ضعف نظارت دلیل حرکت بانکداری خصوصی بر خلاف منافع کشور

سیداحسان خاندوزی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید نظارت دقیق و جدی بر بانکداری خصوصی داشته باشد، تصریح کرد: ثمره ضعف نظارتی با ...

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مطرح کرد

تورم و فساد در بانکداری خصوصی نتیجه عدم نظارت بانک مرکزی

دکتر ملک زاده کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بانکداری خصوص باعث تشدید مشکلات اقتصادی در کشور شد، گفت: نبود نظارت بانک مرکزی بر بانکداری خصوصی ...

پژوهشگر اقتصادی مطرح کرد

اقتصاد نا امن نتیجه خلق پول بی‌ضابطه بانک های خصوصی

دکتر سید محمدرضا رضی پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه امروز بنگاه‌داری بانک‌ها در خلاف جهت منافع اقتصاد کلان کشور است، تصریح کرد: قدرت خلق پول بانک ه ...

Public Bank بر خلاف بانک‌های خصوصی

بانک‌های عمومی در راستای منافع مردم عمل می‌کنند

بر اساس گزارش یک موسسه تحقیقاتی آمریکایی، بانک‌های خصوصی به دنبال سودهای کوتاه مدت هستند و از این رو اقداماتی انجام می‌دهند که برخلاف منافع ملی است؛ ا ...

کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد

بانکداری ربوی نتیجه نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی

دکتر نظریان کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی منجر به پدیده بانکداری ربوی شده است، تصریح کرد: در این سال ...

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره)

بانک‌های خصوصی به منافع عمومی متعهد نیستند

دکتر توکلی عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمینی با اشاره به اینکه یکی از بانک‌ها در شرایط بحران اقتصادی، مقادیر زیادی از سرمایه خود را تبدیل به سکه ک ...

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمینی:

«قدرت خلق پول» بانک‌های تجاری عامل اصلی نابرابری اقتصادی

دکتر توکلی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه بانک های خصوصی عامل افزایش نرخ سودهای بانکی هستند، تصریح کرد: اعطای ...

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم:

رانت بزرگ بانکداری خصوصی حاصل نظارت حداقلی بانک مرکزی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم با اشاره به اینکه سیستم نظارتی بانک مرکزی باید قوی تر شود، تصریح کرد: عدم نظارت صحیح و نبود قوانین مناسب باعث ایج ...