۰۵ بهمن ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

سعدوندی - نظارت بانک مرکزی - پیمان‌های پولی دوجانبه کارشناس پولی و بانکی مطرح کرد

تسهیل پیمان‌های پولی دوجانبه با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی

دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه پیمان‌های پولی دوجانبه یکی از راهکارهای تسهیل نقل و انتقالات مالی است، افزود: ام ...

بازار متشکل ارزی تقاضای اسکناس ارز چگونه کاهش می‌یابد؟

امکان استفاده بانک مرکزی از ارز اعتباری در بازار متشکل ارزی

بیش از ۶ ماه از زمان وعده بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی می‌گذرد. هرچند جزئیات دقیقی از نحوه عملکرد این بازار اطلاع‌رسانی نشده، اما این ب ...

نرخ ارز بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ ارز می‌شود؟

بازار آتی مکمّل بازار متشکل ارزی در کنترل تقاضای سوداگرانه

بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به دنبال افزایش اثرگذاری خود بر نرخ ارز مرجع بازار است؛ این هدف در صورتی محقق می‌شود که انواع تقاضاهای ارزی ...

بازار ارز به منظور جلوگیری از ایجاد نرخ‌های غیر رسمی

رسمیت انواع «تقاضای ارز» در بازار متشکل ارزی ضروری است

یکی از نکاتی که اثرگذاری بازار متشکل ارزی بر تعیین نرخ واحد را تضمین خواهد کرد، حضور تمامی بازیگران ارز در این بازار است. به رسمیت شناختن تمامی تقاضاه ...

بازار ارز چرا راه اندازی بازار متشکل ارزی ضروری است؟

ساختار سامانه نیما مانع مرجعیت آن در تعیین نرخ ارز

سامانه نیما با تمام محاسنی که تاکنون برای برقراری ارتباط میان ارز صادراتی و نیازهای وارداتی داشته، به مرجعی برای قیمت‌گذاری ارز در بازار تبدیل نشده اس ...

نرخ ارز فعالیت صرافی‌ها باید مقیّد شود

الزامات مشارکت تمامی ذینفعان در بازار متشکل ارزی چیست؟

بازار متشکل ارزی که با هدف تغییر نحوه نرخ‌گذاری ارز نقدی شکل گرفته، به دنبال متصل نمودن نحوه استخراج نرخ ارز به معاملات واقعی و عمیق است. لازمه عمیق ش ...

نرخ ارز اثرگذاری معاملات صوری و کم عمق بر نرخ ارز

«معاملات حواله‌ای» عمق بازار متشکل ارزی را افزایش می‌دهد

یکی از مشکلات اساسی بازار ارز، تأثیرپذیری آن از معاملات صوری و کم عمق است که موجب افزایش دامنه نوسان نرخ ارز می‌شود؛ به نحوی که در وضعیت کنونی بازار ا ...

عامل اصلی کاهش نرخ ارز موانع انتقال ارز صادرکنندگان بررسی شد

حذف «انحصار نرخ‌گذاری» از صرافی‌ها با ایجاد بازار متشکل ارزی

به دلیل مشکل انتقال ارز از طریق حواله، برخی صادرکنندگان درآمدهای صادراتی خود را به شکل اسکناس عمده وارد کشور می‌کنند که توسط صرافی‌ها با قیمت پایین خر ...