۱۷ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان خبر داد

استان کردستان رتبه دوم کشور در تولید خوشه‌های زرین

جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت گندم در استان مربوط به کشت دیم است، گفت: میزان برداشت گندم استان کردستا ...