۱۹ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

مالیات بر عایدی سرمایه معاون پژوهش سازمان مالیات مطرح کرد

ساختار مالیات بر عایدی سرمایه ضد تورمی و بازدارنده است

دکتر احمد زمانی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه یک مالیات ضدّ تورمی است، گفت: با حذف تقاضای سوداگری در بخش زمین و مسکن به وسیله CGT و معافیت تولی ...

مالیاتی افزایش نرخ مالیات بر درآمد تا ۷۰ درصد موثر نبوده است

نرخ پایین CGT راه فرار مالیاتی ثروتمندان آمریکایی

یکی از اعضای کنگره آمریکا برای مقابله با کسری بودجه رو به رشد دولت این کشور، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر درآمد به ۷۰ درصد را مطرح کرده است. اما تجربه ...

مالیات بر عایدی سرمایه ساماندهی بازار مسکن، معطل تعارض منافع

منافع بانک‌ها مانع اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در نیوزلند

بحران مسکن در نیوزلند ناشی از پدیده سوداگری است و با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه می توان آن را حل نمود. در نیوزلند دولت‌ها به دلایل سیاسی، چنین مالیا ...

مالیات بر عایدی سرمایه CGT حمایت از تولید چگونه محقق می شود؟

سود فعالیت‌های غیرمولد با تعیین نرخ پایین برای CGT کاهش نمی‌یابد

در بسیاری از کشورها بیشترین بار مالیاتی بر دوش فعالیت های مولد و مالیات بر درآمد قرار دارد. بار مالیاتی که مالیات بر عایدی سرمایه در این کشورها به دوش ...

مالیات بر عایدی سرمایه CGT موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی مطرح کرد

رشد اقتصادی بدون CGT تضعیف می‌شود

نتایج گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی آفریقای جنوبی که بر پایه مطالعات و پژوهش های متعدد علمی و تجربی تهیه شده است، نشان می دهد عدم اخذ مالیات بر عایدی سر ...

مالیات بر عایدی سرمایه نتایج پژوهش سازمان مالیات نشان می دهد

املاک و مستغلات بخش اصلی مالیات بر عایدی سرمایه در کشورها

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کل کشور در خصوص نحوه طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، دامنه شمول این پایه مالیاتی باید تمام انواع دارایی را دربرگ ...

مالیات بر عایدی سرمایه در گزارش سازمان امور مالیاتی مطرح شد

نبود CGT در بخش املاک مانع جدی خانه دار شدن مردم

معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی کل کشور، در گزارش خود در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، پیامدهای فقدان و عدم اجرای این پایه مالیاتی در ایران را عنوان ک ...