۰۸ بهمن ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

با حضور بانک های دولتی ارائه شد

برنامه بانک‌ها در حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی

در جلسه ای که با حضور دکتر جهانگیری فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی و بانک های دولتی برگزار شد، برنامه بانک ها در خصوص حمایت از تولید و صنایع کوچک و متوسط ...

بررسی ها نشان می دهد

سهم ۲۰ تا ۴۰ درصدی مسکن در سبد هزینه های خانوار

مسکن بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از هزینه های خانوار را در دهک های مختلف درآمدی تشکیل می دهد. همچنین این بخش همزمان با خود ۱۲۰ صنعت دیگر را نیز فعال کرده و باعث ...

تأمین مسکن متناسب با نیاز با مالیات بر عایدی سرمایه لوکوموتیوهای اقتصادی به کشورها کمک می کنند

بخش مسکن تهدید و فرصت بزرگ اقتصاد مقاومتی

بخش مسکن با درگیر کردن ۱۲۰ صنعت دیگر، فرصتی است که برنامه ریزی برای تولید پایدار آن می تواند علاوه بر فعال کردن این صنایع منجر به افزایش مقاومت اقتصاد ...

واکاوی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد

رویکرد اقتصاد مقاومتی در بهبود تولید و فضای کسب و کار

بهترین منبع برای نقد و بررسی اقتصاد مقاومتی و اقدامات و برنامه هایی که در راستای آن توسط دولت و دیگر نهادها پیشنهاد می شود، سیاست های کلی اقتصاد مقاوم ...

وزارت صمت پیشنهاد داد

برنامه دولت برای ۱۰ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در اقتصاد مقاومتی

در حال حاضر حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در سطح کشور، در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. در این زمینه دولت با پیشنهاد وزارت صمت بنا دارد تا ب ...

با رویکرد اقتصاد مقاومتی بررسی می شود

اثربخشی تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به بنگاه ها در اقتصاد مقاومتی

دولت با این تحلیل که تعطیلی بنگاه ها و عدم فعالیت آنها با ظرفیت کامل، ناشی از کمبود نقدینگی بوده است، بنا دارد تا تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی را در ...

مقاومتی نیوز بررسی می کند

درآمدهای نفتی؛ وابستگی، استفاده نادرست، رکودتورمی و راهکارها

مدیریت صحیح و منطقی درآمدهای نفتی بر اساس منافع ملی و نگاه برنامه‌ای بلند مدت و در جهت اجتناب از عوارض منفی، می‌تواند راه ایجاد ثبات در کشور باشد. در ...

منتشر شد:

ویژه نامه اقتصاد مقاومتی از نشریه ۵۷ سازمان بسیج دانشجویی

«چیستی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری»، «اقرار اندیشکده‌های غربی به کلیدی بودن مفهوم اقتصاد مقاومتی در ایران»، «منابع اقتصاد مقاومتی»، «راهک ...