۰۸ آذر ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

کاهش نابرابری با مالیات بررسی تجربه بنگلادش

کاهش نابرابری اقتصادی با وضع کدام پایه مالیاتی محقق می‌شود؟

نابرابری اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی به مشکلی بزرگ در بیشتر کشورهای جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه مانند بنگلادش تبدیل شده است. مالیات به عنوان ...

فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی چرا بستن مسیرهای فرار مالیاتی ضروری است؟

فرار مالیاتی نیمی از ثروتمندان ایرانی مانع بزرگ تحقق عدالت مالیاتی

فرار مالیاتی یکی از اصلی‌ترین معضلات نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به حساب می‌آید. از طرفی تحقیقات نشان می‌دهد که در ایران، ثروتم ...

سهم ناچیز مالیات بر ثروت در درآمدهای مالیاتی

مالیات بر ثروت در ایران نیازمند بازنگری اساسی

یکی از راه‌های کاهش نابرابری در جامعه تمرکززدایی در ثروت است. زیرا تمرکز ثروت در اختیار افراد خاص باعث افزایش روز افزون آن و درنتیجه افزایش فاصله طبقا ...

با گسترش سرمایه‌داری در اقتصاد جهانی

مالیات بر ثروت راهکار فراموش شده در کاهش نابرابری اقتصادی

امروزه بیشتر کشورهای جهان با نابرابری اقتصادی و به دنبال آن ایجاد نارضایتی مردم به دلیل شکاف طبقاتی روبرو هستند. «مالیات بر ثروت» راهکار قدیمی کاهش نا ...

مالیات بر عایدی سرمایه بلند مدت بر اساس تحقیقات انجام شده در آمریکا

ثروتمندان تنها برندگان نرخ پایین مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات دریافتی از عایدی‌های سرمایه‌ای که بیش از یکسال نگهداری شده‌اند، تحت عنوان مالیات بر عایدی بلندمدت نامگذاری می‌شود. نرخ مالیات بر عایدی بلند مدت ...

عدالت مالیات ارزش افزوده بر اساس تجربیات دیگر کشورها

لزوم اعمال اصلاحات عدالت محور در شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده

در ایران به مانند بسیاری از کشورهای جهان، مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان کالاها اخذ می‌شود. با وجود این بر اساس تجربیات دیگر کشورها، لازم است ا ...

عدالت مالیات بر ارزش افزوده ثروتمندان باید مالیات بیشتری بدهند

عدالت مالیاتی با اکتفاء به مالیات بر ارزش افزوده محقق نمی‌شود

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات مصرفی است که مزیت‌های درآمدی و سیاستی متعددی برای اقتصاد کشورها درپی دارد. اما فشار این نوع مالیات بر اقشار کم درآ ...

مالیات بر ثروت ابرثروتمندان کاهش نابرابری اقتصادی با اخذ مالیات از ثروتمندان

حمایت ۷۵ درصدی مردم کانادا از افزایش مالیات بر ثروت ابرثروتمندان

نابرابری اقتصادی مشکلی است که در کشور کانادا نیز باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم شده است. در این کشور ثروت ۸۷ خانواده ثروتمند برابر با مجموع ثروت ۱۲ م ...

مالیات بر درآمد عدالت مالیاتی وضع نامطلوب مالیات بر درآمد در ایران

مالیات بر درآمد پایه اصلی تحقق عدالت مالیاتی

اجرای هوشمندانه نظام مالیات بر درآمد، به عنوان پایه اصلی تحقق عدالت مالیاتی، علاوه بر کاهش نابرابری، بخش اصلی درآمدهای دولت در اغلب کشورها را نیز تامی ...

کاهش ضریب جینی چرا فاصله طبقاتی در سال‌های اخیر افزایش یافته است؟

کاهش ضریب جینی با تحقق عدالت مالیاتی

عدالت مالیاتی یکی از اصول اساسی در یک نظام مالیاتی کارآمد است. کاهش وابستگی به نفت، افزایش پاسخگویی دولت‌ها وکاهش فاصله طبقاتی از مهم‌ترین آثار اجرای ...