۱۸ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

تعطیلی نهاد داوری WTO به دلیل جلوگیری آمریکا از اضافه شدن داور جدید

نهاد داوری WTO به کلی تعطیل شده است

درحال حاضر ۱۶۴ کشور جهان در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و یکی از مهم‌ترین عواملی که این کشورها را در WTO کنار یکدیگر نگه‌داشته، الزام اجرای قوانین ...

وزیر توسعه اقتصادی روسیه اصلاح ساختاری WTO وزیر توسعه اقتصادی روسیه مطرح کرد

آمریکا به دنبال تحمیل خواسته‌های خود در اصلاح ساختاری WTO

درپی تهدید مجدد آمریکا به خروج از سازمان تجارت جهانی، ماکسیم اورشکین وزیر توسعه اقتصادی روسیه معتقد است این دست اقدامات آمریکا باهدف تحمیل خواسته‌های ...

ناتوانی سازمان تجارت جهانی کشورهای درحال توسعه در برابر کشورهای توسعه یافته

یارگیری آمریکا و چین برای اثرگذاری در اصلاح ساختاری WTO

«حذف معافیت های کشورهای درحال توسعه» یکی از مهم ترین شروط آمریکا درخصوص اصلاح ساختاری WTO است. اما در طرف مقابل کشورهای درحال توسعه به رهبری چین حاضر ...

اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک مطرح کرد

امکان نجات سازمان تجارت جهانی وجود ندارد

در طول ماه های اخیر بسیاری از کشورهای جهان ضمن تأیید عملکرد نامطلوب سازمان تجارت جهانی، بر ضرورت اصلاح ساختاری این سازمان تأکید کرده اند. اما در این م ...

WTO در خدمت اقتصاد آمریکا نماینده اتحادیه اروپا در WTO مطرح کرد

ساختار WTO در دهه های اخیر در خدمت اقتصاد آمریکا بوده است

هفته گذشته گزارش سیاست های تجارت خارجی آمریکا در سازمان تجارت جهانی ارائه شد. در این نشست نماینده اتحادیه اروپا ضمن اعلام همراهی با آمریکا درخصوص ضرور ...

نماینده آفریقا در سازمان تجارت جهانی نماینده کشورهای آفریقایی در سازمان تجارت جهانی مطرح کرد

پیشنهاد اروپا در اصلاح ساختاری WTO به ضرر کشورهای درحال توسعه

در ماه های اخیر تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی بر عدم موفقیت این سازمان و ضرورت اصلاح ساختاری آن اتفاق نظر دارند؛ اما در خصوص جزئیات این اصلاح س ...