۱۸ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

درب گردان چیست؟ (۱)

داستان مدیرانی که بعد از شغل دولتی به بخش خصوصی می روند

منظور از درب گردان، پدیده ای است که طی آن مدیران دولتی بعد از پایان پست خود به بخش خصوصی می روند؛ یا برعکس، مدیرانی که از بخش خصوصی به بخش دولتی می آی ...

پرونده ویژه قاچاق (۳۴)

توافق تجارت دوجانبه با کشورهای همسایه قاچاق را کاهش می دهد

انعقاد قراردادهای متنوع تجاری از جمله توافقات تجاری دوجانبه یا چندجانبه و یا حضور در ترتیبات منطقه‌ای به شرط آنکه به درستی مدیریت شود، می‌تواند زمینه ...

مقاومتی نیوز بررسی می کند

نقش واقعی مردم در اقتصاد با الگوی جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی

مردم در کنار دولت و بخش خصوصی یک رکن هستند. مردم می توانند پیشران باشند و نواقص و کم کاری های دولت، بازار و نهادها را جبران کنند اگر این نقش را در اقت ...