۱۳ مرداد ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

واکاوی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد

رویکرد اقتصاد مقاومتی در بهبود تولید و فضای کسب و کار

بهترین منبع برای نقد و بررسی اقتصاد مقاومتی و اقدامات و برنامه هایی که در راستای آن توسط دولت و دیگر نهادها پیشنهاد می شود، سیاست های کلی اقتصاد مقاوم ...

با رویکرد اقتصاد مقاومتی بررسی می شود

اثربخشی تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به بنگاه ها در اقتصاد مقاومتی

دولت با این تحلیل که تعطیلی بنگاه ها و عدم فعالیت آنها با ظرفیت کامل، ناشی از کمبود نقدینگی بوده است، بنا دارد تا تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی را در ...

اقدام پیشنهادی (۱۰)

مدیریت منابع ارزی با راه اندازی سامانه هوشمند

به عنوان اقدامی عملی در اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود دولت با راه اندازی سامانه ارزی و خرید و فروش ارز از طریق این سامانه، زیرساختی برای ایجاد شفافیت ...

اقدام پیشنهادی (۹)

افزایش عوارض خروج از کشور با هدف بهبود زیرساختهای گردشگری

پیشنهاد می‌شود دولت به عنوان اقدامی عملی در اقتصاد مقاومتی با هدف افزایش درآمد گردشگری کشور به عنوان منبع درآمدی درونزا، عوارض خروج از کشور برای سفرها ...

اقدام پیشنهادی (۸)

ایجاد شفافیت در نظام بانکی با راه اندازی سامانه های اطلاعاتی

پیشنهاد می شود دولت به عنوان اقدامی عملی و مهم در اقتصاد مقاومتی به منظور ایجاد شفافیت اطلاعاتی در نظام بانکی، پیگیری راه اندازی و آغاز به کار هرچه سر ...

اقدام پیشنهادی (۷)

انجام پروژه های عمرانی با مشارکت مردم و بخش خصوصی

پیشنهاد می شود دولت به عنوان اقدامی عملی در اقتصاد مقاومتی، با طراحی بسته هایی از پروژه های عمرانی کشور، راه اندازی صندوق پروژه مبتنی بر آنها و افزایش ...

پیمان پولی ریسک دلار اقدام پیشنهادی (۶)

انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری

پیشنهاد می شود دولت با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، نیرو، کشاورزی، نفت و امور خارجه به همراه بانک مرکزی، این موضوع بین وزارتخانه ای را ...

با توجه به تجربیات جهانی بررسی می شود

روش های شناسایی و جلوگیری از فعالیت های غیرمولد اقتصادی

جهت افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد اقتصادی که در فضای اقتصاد کشور ما سوددهی بالایی نیز دارند اما در پیشرفت کشور و بهبود شرایط اقتصادی برای عموم جامعه ...

اقدام پیشنهادی (۵)

تضمین حداقل سود شرکت های بورسی هنگام افزایش سرمایه

به عنوان اقدامی عملی در اقتصاد مقاومتی جهت استفاده از ظرفیت بازار بورس در تامین مالی بنگاه ها و کاهش وابستگی تولید به منابع بانکی، پیشنهاد می شود دولت ...

مقاومتی نیوز بررسی می کند

درآمدهای نفتی؛ وابستگی، استفاده نادرست، رکودتورمی و راهکارها

مدیریت صحیح و منطقی درآمدهای نفتی بر اساس منافع ملی و نگاه برنامه‌ای بلند مدت و در جهت اجتناب از عوارض منفی، می‌تواند راه ایجاد ثبات در کشور باشد. در ...