۳۰ بهمن ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

نقش پول در اقتصاد عامل رونق تولید یا ایجاد تورم پنجمین پیش نشست از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود

«نقش پول» در اقتصاد: عامل رونق تولید یا ایجاد تورم؟

پنجمین پیش نشست از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با عنوان «نقش پول در اقتصاد: عامل رونق تولید یا ایجاد تورم» روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه برگزار می‌شود ...

هم اندیشی پژوهشگران حوزه و دانشگاه پیرامون خلق پول بانک‌ها در نشست پژوهشگران حوزه و دانشگاه مطرح شد

«خلق پول» نقطه مغفول در فهم کارکرد بانک/ «شرعی سازی» آفت نظام بانکی

در چهارمین پیش نشست از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با حضور پژوهشگران حوزه و دانشگاه، مبانی خلق پول بانکی از منظر اسلام مورد بحث و بررسی انجام گ ...

نشست همایش سالانه اقتصاد مقاومتی - خلق پول بانک‌ها چهارمین پیش نشست از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود

هم‌اندیشی پژوهشگران حوزه و دانشگاه پیرامون خلق پول بانک‌ها

چهارمین پیش نشست از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با عنوان «هم‌اندیشی پژوهشگران حوزه و دانشگاه پیرامون خلق پول بانک‌ها» روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه ب ...

نشست بنگاه داری بانک ها خلاصه سومین پیش نشست از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

کلیپ: سیاه و سفید بنگاه داری بانکها از منظر کارشناسان و مسئولین

خلاصه‌ای از سومین پیش‌نشست ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «بنگاه داری بانک ها ؛ تببین وضع موجود، چالش ها و فرصت ها» در یک کلیپ منتشر شد. ...

دکتر حسینی دولت آبادی بنگاه‌داری مستقیم بانک‌ها کارشناس مرکز پژوهش های مجلس:

«تسهیلات دهی هدفمند» جایگزین مناسب بنگاه داری مستقیم بانک‌ها

دولت آبادی کارشناس اقتصادی گفت: کمک بانک به توسعه لزوما نباید با ورود و سرمایه گذاری مستقیم بانک منجر شود. بانک میتواند به فعالین اقتصادی بخش های مختل ...

دکتر امینی رعیا بنگاه‌داری بانک‌ها مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی:

مال سازی بانک ها مصداق نامطلوب بنگاه داری

امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر برآیند بنگاه‌داری بانک‌ها مطلوب نیست. سرمایه گذاری گسترده در مال س ...

دکتر خسروی بنگاه‌داری بانک ها کارشناس مرکز پژوهش های مجلس:

بنگاه داری بانک ها در اقتصاد منجر به «تعارض منافع» می‌شود

خسروی کارشناس اقتصادی گفت: مسئله اصلی بنگاه‌داری بانک تعارض منافع بنگاه با شرکت از حیث ارزیابی طرح و پروژه است. در واقع وقتی مجری پروژه خود بانک باشد ...

دکتر میدری بنگاه‌داری بانک‌ها معاون وزیر کار و تعاون اجتماعی:

بنگاه داری بانک‌ها باید بر اساس قواعد مشخص انجام شود

میدری معاون وزیر کار گفت: بانک ها باید در بنگاه داری و سرمایه گذاری در مسیر توسعه سهم داشته باشند؛ اما اینکه چه قواعدی برای آن در نظر گرفته شود مهم اس ...

دکتر شاکری بنگاه‌داری بانک‌ها شاکری کارشناس اقتصادی:

بانک‌ها در شرکت داری و بنگاه داری «کج رفتاری» کردند

شاکری کارشناس اقتصادی گفت: بسیاری از بانک ها در شرکت داری نسبت به نقشه توسعه ایران کج رفتاری کرده اند. به طور مثال سرمایه گذاری یک بانک خصوصی در بخش ه ...

دکتر پرویزیان بنگاه‌داری بانک‌ها پرویزیان مدیرعامل پارسیان:

با بنگاه داری خلاف قوانین بانک ها باید برخورد شود

مدیرعامل بانک پارسیان گفت: باید در مواردی که بانک ها خلاف قوانین به سرمایه گذاری و شرکت داری پرداخته اند به طور مصداقی برخورد شود. ...