۲۹ مهر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

پرونده ویژه پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ (۱۷)

بررسی عملکرد معاونت اجرایی در ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی

علیرغم اینکه عمده پروژه های معاونت اجرایی رئیس جمهور، جزو وظایف ذاتی دیگر دستگاه ها و از برنامه های سال های قبل بوده است، با این حال این معاونت در اجر ...

پرونده ویژه پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ (۱۶)

بررسی عملکرد معاونت علمی در اجرای ۲ پروژه اقتصاد مقاومتی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارنامه نسبتا قابل قبولی در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی داشته است؛ زیرا پروژه های این دستگاه در حال پیگیری و اجرا بو ...

پرونده ویژه پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ (۱۵)

بررسی عملکرد بانک مرکزی در اجرای ۵ پروژه اقتصاد مقاومتی

عملکرد بانک مرکزی در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در مجموع مثبت ارزیابی نمیشود. هرچند بانک مرکزی در حوزه موسسات غیرمجاز و پروژه مکنا اقدامات متعددی ...

پرونده ویژه پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ (۱۴)

بررسی عملکرد وزارت کار در اجرای ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی

علیرغم اینکه عمده پروژه های وزارت کار از سال های گذشته در جریان بوده و در سال جاری در چارچوب اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، اما به نظر می رسد که این پر ...

پرونده ویژه پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ (۱۳)

بررسی عملکرد وزارت کشور در اجرای ۲ پروژه اقتصاد مقاومتی

عمدۀ فعالیت های وزارت کشور در زمینۀ اقتصاد مقاومتی، به وظیفۀ کلی هدایت استان­ها در اقتصاد مقاومتی معطوف بوده است. با این وجود گزارش مشخصی از اقدامات ص ...

پرونده ویژه پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ (۱۲)

بررسی عملکرد وزارت علوم در اجرای ۴ پروژه اقتصاد مقاومتی

طبق گفته وزیر علوم در مردادماه سال جاری، برنامه‌های اقدام و عمل مربوط به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت علوم در حال تدوین است. این پروژه ها، در راستای ...

پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس

۲۰ اقدام جالب یک پالایشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی

پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس علاوه بر انجام اقدامات متعدد در زمینه های فنی و داخلی پالایشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدامات جالب توجهی نیز در تقو ...

پرونده ویژه پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ (۱۱)

بررسی عملکرد وزارت فرهنگ در اجرای ۲ پروژه اقتصاد مقاومتی

دو پروژه تعریف شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمره وظایف رایج معمول این وزارتخانه نبوده‌ و از این جهت، گامی به جلو محسوب می‌شود؛ اما هرگونه قض ...

گزارش اقدامات سازمان بسیج سازندگی در اقتصاد مقاومتی

حمایت از ۱۶ هزار بنگاه خرد در مناطق مختلف کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی

در راستای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی، سازمان بسیج سازندگی سیاست ها و برنامه هایی دارد که کوتاه مدت و زود بازده بوده و با اولویت در روستاها و مناطق محرو ...

پرونده ویژه پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ (۱۰)

بررسی عملکرد وزارت ارتباطات در اجرای ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی

پروژه قابل توجه و اثرگذاری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف نشده است و به طور کلی، اقتصاد حوزه ارتباطات کمتر د ...