۱۱ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

دکتر باقری نقش بخش خصوصی در صنعت برق در گفتگو با نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق بررسی شد

نقش بخش خصوصی در تبدیل ایران به قطب برق منطقه

پیام باقری نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق، تبدیل شدن ایران به قطب برق منطقه را یکی از روش‌های واکسینه کردن کشور در برابر تهدید‌های بین‌المللی د ...

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق:

فرصت تبدیل ایران به «قطب برق» منطقه در حال سوختن است

پیام باقری نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق، با بیان ظرفیت‌های ویژه ایران برای تبدیل شدن به قطب برق منطقه گفت: برق هم زیرساخت است و هم رفاه برای ...

درودیان نظام بانکی تامین مالی توسعه اقتصاد مقاومتی مدرس اقتصاد دانشگاه تهران:

اصلاح باورهای بانکی ماموریت ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

دکتر حسین درودیان اصلاح باورها در مورد وظایف بانک و نقش آن در تامین مالی توسعه را از کارکردهای مهم ششمین همایش اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برای اثرگذا ...

پیش‌‌نشست‌ نظام بانکی در خدمت تولید ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی مدیر کل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس:

ویژگی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی «کاربردی بودن» مباحث آن است

دکتر سید علی روحانی اهداف اصلی رویدادی چون ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را تولید و اشاعه دانش و ایجاد بستر همفکری صاحب‌نظران دانست و گفت: الگوی ه ...

خاندوزی نظام بانکی بانکداری تولید ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:

ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرصت گفتگوی صاحب‌نظران بانکی

دکتر سید احسان خاندوزی پشتیبانی از بخش تولید و بخش واقعی اقتصاد را جزو وظایف نظام بانکی دانست و گفت: اصلاح نظام بانکی و در خدمت تولید قرار گرفتن آن اه ...

شریف زاده مقاوم‌سازی نظام بانکی در خدمت تولید ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع):

مقاوم‌ سازی نظام بانکی هدف مهم ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

دکتر محمدجواد شریف زاده یکی از کارکردهای ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را فراهم شدن شرایط گفتگو در مورد نظام بانکی دانست و گفت: محورهای همایش، نشا ...

مادرشاهی بانکداری اسلامی اقتصاد اسلامی نظام بانکی اقتصاد مقاومتی پژوهشگر حوزه بانکداری اسلامی:

نظام بانکی فعلی تناسبی با مبانی اقتصاد اسلامی ندارد

حجت الاسلام مادرشاهی با تاکید بر ماهیت اجتماعی بانک و انتقاد از رویکرد فردی اتخاذ شده در مسائل فقهی مرتبط با بانکداری، گفت: باید ببینیم نظام مطلوب تام ...

گفتگو مجید شاکری بنگاه‌داری بانک‌ها نظام بانکی اقتصاد مقاومتی یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

«واقع گرایی» مهمترین ویژگی ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی

دکتر مجید شاکری کارشناس اقتصادی، تلاش برای عملگرایی در کنار ارائه پاسخ واقعی به پرسش‌های واقعی را یکی از ویژگی‌های ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ب ...

مصاحبه دکتر قاسمی بانکداری بنگاه‌داری بانک‌ها نظام بانکی اقتصاد مقاومتی مدیرعامل بانک پاسارگاد:

تلاش در جهت توسعه کشور وظیفه نظام بانکی است

مجید قاسمی رئیس اسبق بانک مرکزی و مدیرعامل بانک پاسارگاد، با اشاره به لزوم بررسی چالش‌های نظام بانکی در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: تلاش در جهت ت ...

ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی نظام بانکی اقتصاد مقاومتی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:

وجه تمایز همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با رویدادهای مشابه

دکتر نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، هدف اصلی ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی را بازاندیشی در نگاه به پول، بانک و بانکداری مرک ...