۱۷ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

کاهش تقاضای مصرفی و کمبود نیروی کار

رویترز: دردسرهای کاهش جمعیت برای اقتصاد ژاپن

درحال حاضر کاهش تقاضای مصرفی و کمبود نیروی کار بزرگترین دردسرهای اقتصاد ژاپن برای توسعه اقتصادی است که هر دو مورد نیز از عواقب وخیم کاهش جمعیت این کشو ...

با توجه به تجربه کشورهای آلمان و آمریکا

استفاده از ابزار مالیات برای افزایش ازدواج و رشد جمعیت امکانپذیر است

در آلمان، تاهل و تعداد فرزندان در میزان مالیات هر شخص تاثیر گذار است و افراد به ازای هر فرزند، ۳۴۵۶ مارک تخفیف مالیاتی دارند. ...

پیری جمعیت در ژاپن و آثار اقتصادی آن (۱)

اکونومیست: کاهش شدید جمعیت جوان در شهرهای ژاپن

به گزارش اکونومیست کاهش نرخ زاد و ولد و سیاست های عدم مهاجر پذیری، کشور ژاپن را به یکی از پیرترین کشورهای دنیا تبدیل کرده و پیری جمعیت تأثیر عمیقی بر ...

بررسی مالیات بر درآمد در ۱۲ کشور

خانواده های پرجمعیت در کشورهای پیشرفته مالیات کمتری می پردازند

میزان مالیات بر درآمد در اغلب کشورهای دنیا بسته به تعداد افراد خانواده هر فرد متفاوت است؛ به عنوان مثال بیشترین نرخ مالیات از افرادی اخذ می‌شود که به ...

بررسی می شود:

تاثیر جمعیت بر اقتصاد دانش بنیان

رشد همزمان عرضه و تقاضا در قالب افزایش جمعیت در یک کشور، به تنهایی رونق فعالیت در اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم نمی‌کند و تنها باعث افزایش پتانسیل‌ها و ا ...