۱۵ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

فرار مالیاتی ثروتمندان گاردین گزارش داد

نرخ پایین مالیات بر عایدی سرمایه راه فرار مالیاتی ثروتمندان در بریتانیا

سال گذشته ۹ هزار نفر در بریتانیا هرکدام به طور متوسط ۳.۷ میلیون پوند و در کل ۳۴ میلیارد پوند عایدی سرمایه کسب کرده‌اند. آن‌ها با استفاده از شکاف قانون ...

نظام مالیاتی فنلاند نتایج تحقیقات دانشمندان نشان داد

نرخ پایین CGT در نظام مالیاتی فندلاند مانع تولید و سرمایه‌گذاری

تحقیقات نشان می‌دهد یک مشکل اساسی در نظام مالیاتی فنلاند مربوط به پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به سایر نرخ‌های مالیاتی است. لذا نظام مال ...

مالیات بر ارزش افزوده ایران مقایسه عملکرد نظام مالیاتی در ایران و جهان (۵)

سهم مالیات بر ارزش افزوده در ایران از میانگین جهانی بالاتر است

آمارهای پایگاه اینترنتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشانگر آن است که میانگین سهم مالیات‌های غیرمستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده، از کل درآمدهای مالیا ...

مالیات بر دارایی مقایسه عملکرد نظام مالیاتی در ایران و جهان (۴)

سهم اندک مالیات بر دارایی در درآمدزایی و تنظیم‌گری اقتصاد ایران

مالیات بر دارایی یا مالیات بر ثروت، به عنوان یکی از اجزای مالیات‌های مستقیم سهم چندانی از کل درآمدهای مالیاتی کشور ندارد. سهم متوسط این منبع مالیاتی ا ...

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مقایسه عملکرد نظام مالیاتی در ایران و جهان (۳)

فرار مالیاتی مشاغل خاص دلیل کاهش سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از کل درآمدهای مالیاتی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶به طور متوسط ۱۳.۶ درصد بوده است؛ درحالیکه این رقم در کشورهای OECD در سال ...

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مقایسه عملکرد نظام مالیاتی در ایران و جهان (۲)

سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران بیش از ۴ برابر متوسط جهانی

سهم مالیات بر درآمد شرکت‌ها از کل درآمدهای مالیاتی ایران طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ به طور متوسط ۴۲.۲ درصد بوده است؛ درحالیکه این رقم در کشورهای OECD در ...

اصلاح ساختار نظام مالیاتی ایران مقایسه عملکرد نظام مالیاتی در ایران و جهان (۱)

ساختار نظام مالیاتی کشور از چه ارکانی تشکیل شده است؟

نظام مالیاتی از ۴ رکن «قوانین و مقررات»، «سازمان اجرایی یا دستگاه مالیات‌ستان»، «زیرساخت‌های اخذ مالیات» و «مؤدیان مالیاتی» تشکیل شده است. در این میان ...

شاخصه‌های نظام مالیاتی فرصت طلایی اصلاح نظام مالیاتی

مقایسه ۴ شاخص مالیاتی در ایران و جهان

در شرایط تحریم و با توجه به خطرات تامین بودجه از محل درآمدهای نفتی، حرکت به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی ناگزیر است. بررسی ۴ شاخص مالیاتی در ایران و جه ...

کارایی نظام مالیاتی لزوم بازطراحی نظام مالیاتی در ایران

کارآیی نظام مالیاتی ایران کمتر از ۵۰ درصد متوسط جهانی

وضعیت ایران از نظر کارآیی نظام مالیاتی با میانگین جهانی فاصله بسیاری دارد. مقدار این شاخص در ایران در سال ۲۰۱۸ به حدود ۹ درصد رسیده است؛ در حالی که مت ...

ساختار بودجه کشور نیازمند اصلاح است

سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه در ایران معادل ۵۰ درصد میانگین جهانی

وابستگی بیش از حد بودجه به منابع حاصل از فروش نفت و عدم توجه به مالیات به عنوان یک منبع درآمدی، مدیریت کلان کشور را با چالش مواجه کرده است. میانگین سه ...