۳۰ بهمن ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان
در نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان مطرح شد

عملکرد بانک‌ های خصوصی در اقتصاد ایران نمره قبولی نمی‌گیرد

در نشست «آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان» از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، کارشناسان ضمن تأکید بر عدم کارایی بانک‌های خصو ...

نشست الگوی توامان برون رفت از بحران بانکی و رکود اقتصادی
در نشست الگوی توأمان برون رفت از بحران بانکی و رکود اقتصادی مطرح شد

خروج از رکود و حل بحران بانکی به طور همزمان امکانپذیر است

در نشست سیاستی ششمین همایش سالیانه اقتصاد مقاومتی که با موضوع الگوی توأمان برون رفت از بحران بانکی و رکود اقتصادی برگزار شد، رقابت بانک‌ها بر سر افزای ...

نشست سازوکار تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک‌ها
در نشست سازوکار تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک‌ها مطرح شد

قواعد بنگاه داری بانک‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد

در نشست سازوکار تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد توسط بانک‌ها از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، کارشناسان بر لزوم نقش آفرینی موثر بانک‌ها در تأمین مالی ...