۲۸ اسفند ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

تحریم ها دبیر کانون صرافان مطرح کرد

استفاده از کانال صرافی در مبادلات خارجی، پرهزینه اما حیاتی

ترکاشوند، دبیر کانون صرافان گفت: با اعمال تحریم ها، کانال های بانکی کارآیی خود را از دست دادند و وظیفه انتقال ارز به شبکه صرافی ها منتقل شد. بنابراین ...

FATF اثر قواعد عضویت در کنواسیون CFT چه تبعاتی دارد؟

بررسی اثر FATF بر کانال های انتقال ارز کشور

با وجود اینکه در قالب برجام مقرر شده بود تا مبادلات مالی بین المللی کشور وارد کانال متعارف بانکی شود؛ اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه این وظیفه بیش ...