۲۹ بهمن ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

در نشست چالش های ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی مطرح شد

لزوم ایجاد یک نهاد تنظیم گر برای کل بخش انرژی کشور/ نهاد تنظیم گر باید مستقل باشد

نشست «بررسی چالش های ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی» در چارچوب پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، با حضور کارشناسان و صاحب نظران این حوزه برگزار شد. د ...

مدیر عامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطرح کرد

۵ مانع ساختاری پیش روی ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی در ایران

سیفی مدیر عامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، در نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی در ایران» گفت: شرایط فعلی تنظیم گری بخش ا ...

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت مطرح کرد

اصلاح نظام قیمت گذاری انرژی پیش‌نیاز ایجاد نهاد تنظیم گر

شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت در نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی در ایران» گفت: پیش نیاز شکل گیری نهاد تنظیم گر بخش ...

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی مطرح کرد

وجود بازار رقابتی در بخش انرژی پیش‌نیاز ایجاد نهاد تنظیم گر نیست

عظیم زاده، کارشناس ارشد اقتصاد انرزی، در نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی در ایران» گفت: بخش انرژی به دلیل ویژگی هایی که دار ...

معاون انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت مطرح کرد

نهاد تنظیم‌گر «مستقل و مقتدر» از واجبات بخش انرژی است

وطن خواه، معاون انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، در نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر بخش انرژی در ایران» گفت: در حال ...

در نشست پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی مطرح شد

«نهاد تنظیم‌گر» حلقه مفقوده در اصلاح اقتصاد انرژی

نشست «بررسی مقدمات و الزامات ایجاد نهاد تنظیم گر در بخش انرژی» به عنوان سومین پیش نشست تخصصی از پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، امروز با حضور جمعی ...