۲۷ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

لزوم اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی اقتصاد مقاومتی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد مطرح شد

دولت به جای لغو «قانون تمرکز» سیاست‌های اقتصادی را اصلاح کند

سروی کارشناس اقتصاد کشاورزی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد درخصوص مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی کشاورزی اظهار داشت: این مشکلات ناشی از ایرادات ساختا ...

گوشت و مرغ مشکلات تنظیم بازار ارتباطی با نبود وزارت بازرگانی ندارد

«رانت ارزی» عامل اصلی افزایش قیمت گوشت و مرغ

در حالی طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با هدف مدیریت بازار محصولات اساسی در مجلس در حال بررسی است که بررسی ها نشان می دهد در صورت احیای این وزارتخانه، ...