۰۴ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

مالیات بر عایدی سرمایه فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

هدایت نقدینگی با توصیه اخلاقی محقق نمی‌شود/ «جولان سوداگران» دلیل افزایش قیمت مسکن

فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه «جولان سوداگران» دلیل افزایش قیمت مسکن و افزایش طول دوره انتظار برای صاحبخانه شدن در کشور است، گفت: ...

قیمت مسکن مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن در گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان شد

۷۷ درصد از تقاضای مسکن در ۱۰ سال اخیر غیرمصرفی بوده است

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، طی ۱۰ سال اخیر نزديک به ۷۷ درصد از تقاضای مسکن به تقاضای غیرمصرفی اختصاص يافته است. اين در حالی است که در بازه دو سرشما ...