۰۴ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

فروش ریالی نفت در بورس یک کانون تفکر با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت مطرح کرد

۵ پیشنهاد برای افزایش جذابیت و اثرگذاری عرضه نفت در بورس

یک کانون تفکر در نامه‌ای به وزارت نفت جهت افزایش جذابیت و اثرگذاری عرضه نفت در بورس، پنج پیشنهاد کاربردی ارائه داد که به رونق بیشتر فروش داخلی نفت و ب ...

فروش نفت بی اثر کردن تحریم ضرورت ایران است

ارجحیت فروش ریالی نفت در بورس به ۲ راهکار قدیمی

ایران از ابتدای ماه گذشته میلادی دو راهکار «خاموش کردن سیستم های رهگیری» و «ذخیره سازی نفت در سطح دریا» را به منظور دور زدن تحریم ها در دستور کار قرار ...