۰۲ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

ارز 4200 تومانی لزوم آمایش کالاهای اساسی جهت تخصیص ارز دولتی

خطای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ناشی از چیست؟

کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، همزمان با تخصیص ارز ترجیحی، افزایش قیمت ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کردند. یکی از دلایل این مسئله در کالاهایی مثل گوشت و ک ...

سیاست ارزی تخصیص ۱۷.۵ میلیارد ارز ترجیحی اثری بر کاهش قیمت‌ها نداشت

حمایت از کالای داخلی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

دولت با طرح دو سناریو «کاهش اقلام کالایی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی» و یا «حذف کامل این سیاست»، در نظر دارد شیوه تخصیص ارز ترجیحی را اصلاح کند. از آنجا که ...

سیاست ارزی کارشناسان اقتصادی مطرح کردند

تجربه تورمی سال ۱۳۹۷ تائیدی بر ناکارآمدی ارز ترجیحی

در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد که با حضور کارشناسان اقتصادی و یک نماینده مجلس برگزار شد، بر عدم موفقیت سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته جهت کن ...

ارز یارانه ای مهر تأیید دو نهاد بر بی تاثیری ارز ۴۲۰۰ تومانی در مدیریت بازار

تخصیص میلیاردها دلار «ارز یارانه ای» برای دستیابی به هدفی که محقق نشد

بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس هر کدام در گزارشی جداگانه با بررسی اثر تخصیص ارز یارانه ای بر تورم کالاهای اساسی، تأیید کرده اند که باوجود اعطای ارز ...

نرخ ارز امکان ۳ برابر شدن یارانه نقدی وجود دارد

در سال ۹۸ دو برابر «یارانه نقدی» ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع می‌شود

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که از ۲۱ فروردین ماه سال جاری توسط دولت آغاز شد، به دلیل اینکه نتوانست در دستیابی به هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق شود ...