۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

به منظور گسترش نقش آفرینی ستاد ضروری است

تقویت جایگاه اجرایی و حقوقی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که پروژه های اولویت دار باید توسط بالاترین نهاد اجرایی و حقوقی که اختیار عمل لازم را دارد، پیگیری شود. بنابراین ستاد ف ...

فیلیپین پروژه اولویت دار به منظور تحقق اهداف اقتصادی صورت گرفت

تصویب ۷۵ پروژه اولویت دار در فیلیپین برای سال ۲۰۱۸

اداره توسعه و اقتصاد ملی فیلیپین که در ذیل ریاست جمهوری این کشور فعالیت می کند، در سال ۲۰۱۸ تعداد ۷۵ پروژه اولویت دار را به منظور تحقق اهداف اقتصادی ت ...

باهدف جهت دهی به مسیر پیشرفت اقتصادی

تصویب ۹ برنامه اولویت دار اقدام راهبردی دولت چین در سال ۲۰۱۸

کشورها به منظور دستیابی به پیشرفت اقتصادی هر ساله تعداد معدودی برنامه و پروژه اولویت دار را تصویب و آن را در طول سال اجرایی می کنند. کشور چین نیز سال ...

در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی

تصویب ۱۲ برنامه اولویت دار در روسیه برای سال ۲۰۱۹

شورای توسعه استراتژیک و پروژه های اولویت‌دار که توسط ریاست جمهوری روسیه تأسیس شده است، هرساله تعدادی برنامه اولویت‌دار را به منظور دستیابی سریعتر به ت ...