۳۰ مرداد ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

پيغامى استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق مطرح كرد

تخصيص بهينه منابع مهمترين وظيفه نظام بانکى

دكتر پيغامى عضو هيئت علمى دانشگاه امام صادق، ماهيت پول را اعتبار دانست و گفت: مسئله اصلی نظام بانكى كشور خلق پول و اعتبار نيست؛ بلكه سازوکار توزيع آن ...