۲۷ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

خلق پول بانكداری ذخیره جزئی در نگاه متفکران دینی

نظر اندیشمندان مسلمان و مسیحی درباره خلق پول بانک‌ها چیست؟

در بین متفکران مسیحی اتفاق نظر وجود دارد که خلق پول بانک‌‌‌ها با معیارهای دین مسیحیت و کتاب مقدس سازگار نیست. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب د ...

کاهش ذخیره قانونی بانک‌ مركزی تسلیم زیاده‌خواهی بانک‌‌ها می‌شود؟

باز شدن دست بانک‌‌ها برای خلق پول بیشتر با کاهش سپرده قانونی

پرویزیان مدیرعامل بانک‌ پارسیان، از ارائه بسته پیشنهادی از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی برای کاهش ذخیره قانونی تا سطح ۱۰ درصد خبر داده‌است. این درحالیست ...

قدرت خلق پول بانک‌ها بانک‌ها خالق اصلی پول هستند

موافقان و مخالفان خلق پول بانک‌ ها چه می‌گویند؟

محوریت پول در اقتصاد امروز و قابلیت خلق پول بانک‌‌های تجاری، به موضوعی مناقشه‌انگیز در بین اقتصاددانان و مکاتب اقتصادی تبدیل شده است. مخالفان خلق پول ...

کدام اقتصاددانان جهانی به بانکداری ذخیره کامل پرداختند

در نظام بانکداری فول رزرو بانک‌ها قدرت خلق پول ندارند

به دلیل اشکالات متعدد نظام بانکداری ذخیره جزئی، بسیاری از اقتصاددانان جهان معتقدند که بانکداری ذخیره ۱۰۰ درصد یا فول رزرو، لازمه ایجاد نظام بانکی باثب ...

خلق پول مبانی خلق پول بررسی می‌شود

اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به معنی «خلق پول» است

در علم اقتصاد تاکنون نظریه های متعددی در رابطه با چیستی و چگونگی خلق پول مطرح شده است؛ اما آنچه که مسلم است اینکه بانک های تجاری به دلیل بهره مندی از ...