۰۹ خرداد ۱۳۹۶

منشور ۱۴ بندی اقتصاد مقاومتی که به همت دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت طراحی شده است را می توانید در زیر مشاهده نمایید:

 

ManshoureEghtesadeMoghavematiFinall