-->
پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
دسته بندی مطالب

درباره دسته بندی موضوعی اقتصاد مقاومتی


بر اساس اسناد و مباحث رسمی موجود در اقتصاد مقاومتی عبارت از ۵ اصل اساسی (اینجا)، ۲۴ ماده سیاست های کلی (اینجا) و ۱۰ اقدام عملی (اینجا)، اقتصاد مقاومتی را می توان در ۸ بخش و ۴۰ زیربخش دسته بندی کرد. این دسته بندی که مبنای کار "شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی" می باشد، عبارت است از:

۱- دولت و بودجه

نقش دولت – اصل ۳: نقش آفرینی دولت و نهادهای حاکمیتی در برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت، کمک، تسهیل گری و نظارت در اقتصاد و خروج از تصدی گری و انجام امور غیرحاکمیتی، موضوع این بخش است.

درآمدهای دولت – ماده ۱۷ و ۱۸: افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، موضوع این بخش است.

هزینه های دولت – ماده ۱۶: کاهش هزینه های عمومی دولت و کشور و همچنین اصلاح ساختار و اندازه دولت و نهادهای حاکمیتی و کوچک سازی آن، موضوع این بخش است.

۲- نظام مالی

بانک – ماده ۹ و ۱۹: اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در آن در تعامل با بازار سرمایه و نظام بیمه با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، موضوع این بخش است.

بورس – ماده ۹: اصلاح بازار سرمایه کشور در تعامل با نظام بانکی و بیمه ای با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، موضوع این بخش است.

بیمه و ضمانت – ماده ۹: اصلاح نظام بیمه ای و ضمانت کشور در تعامل با نظام بانکی و بازار سرمایه با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، موضوع این بخش است.

۳- تولید داخلی

مردم محور – اصل ۳ و ماده ۱: طراحی سازوکارها، فراهم کردن شرایط و امکانات، تسهیل گری و تامین منابع مالی برای نقش آفرینی مردم در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از تولید، سرمایه گذاری و کارآفرینی، موضوع این بخش است.

دانش بنیان – اصل ۴ و ماده ۲ و اقدام ۵: پیاده سازی و اجرای نقشه جامعه علمی کشور، ساماندهی نظام ملی نوآوری، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و همچنین بالابردن سطح فناوری کشور با دانش بنیان کردن بخش های مهم اقتصادی موضوع این بخش است.

ظرفیت های داخلی – اصل ۱ و ماده ۲۲: شناسایی، به کارگیری و حمایت از ظرفیت های داخلی و درونزای کشور از جمله صنایع دریایی، هوایی، دارویی، حمل و نقل، ترانزیت، گردشگری و … به منظور افزایش درآمد و اشتغال و توان آفندی کشور، موضوع این بخش است.

صنایع کوچک و متوسط – اقدام ۲ و ۱۰: حمایت از صنایع کوچک و متوسط، احیای ظرفیت های تولیدی و تقویت آن، موضوع این بخش است.

پیشران های اقتصادی – اقدام ۱: شناسایی و حمایت از فعالیت های اقتصادی مادر و اولویت دار از جمله بخش مسکن به منظور به حرکت درآوردن دیگر بخش های تولیدی کشور، موضوع این بخش است.

زنجیره تامین – ماده ۵ و ۲۳: طراحی زنجیره تولید تا مصرف به منظور سهم بری عادلانه عوامل زنجیره متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش و همچنین ایجاد شفافیت در نظام توزیع و قیمت گذاری محصولات و نظارت هدفمند بر بازار، موضوع این بخش است.

بهره وری و کیفیت – ماده ۳ و ۸ و ۲۴: رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، ارتقای کیفیت تولید و افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی، موضوع این بخش است.

آمایش سرزمین – ماده ۳: شناسایی مزیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور و به کارگیری و استفاده از آنها، موضوع این بخش است.

مدیریت مصرف – ماده ۸: مدیریت مصرف با اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف تولیدات داخلی، موضوع این بخش است.

فرهنگ سازی – ماده ۲۰: گسترش فرهنگ تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی و اشتغال مولد، موضوع این بخش است.

۴- نفت و انرژی

نفت و گاز – ماده ۱۳ و ۱۴: افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز و توسعه ظرفیت های تولید به ویژه در میادین مشترک و همچنین حراست از پایداری درآمدهای نفتی و گازی با انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، موضوع این بخش است.

پتروشیمی و فرآورده های نفتی – ماده ۱۳ و ۱۵: افزایش تولید و صادرات پتروشیمی و فرآورده های نفتی به منظور افزایش ارزش افزوده حاصل از نفت و گاز و همچنین تکمیل زنجیره ارزش آن، موضوع این بخش است.

برق و نیروگاه – ماده ۱۳ و ۱۵ و اقدام ۶: افزایش صادرات برق و استفاده از ظرفیت های داخلی به ویژه در حوزه نیروگاه سازی، موضوع این بخش است.

هدفمندی یارانه ها – ماده ۴: استفاده از ظرفیت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و تکمیل و بهبود آن در جهت افزایش تولید، اشتغال، بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های اجتماعی، موضوع این بخش است.

بهره وری انرژی – ماده ۱۵ و اقدام ۹: توسعه تولید کالاهای داری بازدهی بهینه بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی و ارتقای بهره وری انرژی در همه حوزه ها، موضوع این بخش است.

۵- تجارت خارجی

رژیم تجاری – اصل ۲ و ماده ۶ و ۱۲: طراحی رژیم تجاری کشور با ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی و صدور کالاهای صادراتی به منظور کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص و توسعه پیوندهای راهبردی با کشورها به ویژه کشورهای منطقه، موضوع این بخش است.

صادرات و سیاست های حمایتی – ماده ۱۰: حمایت هدفمند از صادرات به تناسب ارزش افزوده و خالص ارزآوری مثبت با تسهیل مقررات و ثبات رویه در قانونگذاری، سیاست های تشویقی، گسترش خدمات تجاری و تامین زیرساختهای مورد نیاز و همچنین شکل دهی بازارهای جدید صادراتی به ویژه در منطقه، موضوع این بخش است.

قراردادهای خارجی – ماده ۱۰ و اقدام ۳ و ۷: برنامه ریزی برای سرمایه گذاری خارجی با هدف صادرات و استفاده از فرصت خریدها و معاملات خارجی برای حمایت از تولید داخلی و با شرط انتقال فناوری ضمن آن، موضوع این بخش است.

مناطق آزاد و ویژه – ماده ۱۱: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف انتقال فناوری های پیشرفته و گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور، موضوع این بخش است.

ارز خارجی – ماده ۱۰ و اقدام ۴: استفاده از سازوکارهایی از جمله مبادلات تهاتری برای کاهش نیاز به ارز در تجارت و ایجاد شفافیت در حوزه ارزی کشور، موضوع این بخش است.

شفافیت تجاری – ماده ۱۹: افزایش شفافیت در حوزه تجاری کشور و استفاده از ظرفیت های گمرک و دیگر نهادهای مرتبط در این زمینه، موضوع این بخش است.

قاچاق کالا – اقدام ۸: طراحی سازوکارها و انجام اقداماتی برای مبارزه جدی با قاچاق،موضوع این بخش است.

۶- امنیت اقتصادی

نیازهای اساسی – ماده ۶: افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی بویژه در اقلام وارداتی از جمله نیازهای خانوار مانند پوشاک و مسکن و ایجاد تنوع در مبادی وارداتی آن به منظور کاهش مخاطرات ناشی از عدم تامین آن در شرایط مختلف، کاهش وابستگی به کشورهای خاص و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی، موضوع این بخش است.

اقلام راهبردی – ماده ۶: اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی آن از جمله مواد اولیه و فناوری های کلیدی صنایع به منظور کاهش مخاطرات ناشی از عدم تامین آن در شرایط مختلف، کاهش وابستگی به کشورهای خاص و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی، موضوع این بخش است.

امنیت غذایی – ماده ۷: تامین امنیت غذایی کشور از طریق ایجاد ذخایر راهبردی، افزایش کمی و کیفی تولید و فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز آن، موضوع این بخش است.

امنیت درمانی – ماده ۷: تامین امنیت درمانی کشور از طریق ایجاد ذخایر راهبردی، افزایش کمی و کیفی تولید و فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز آن، موضوع این بخش است.

مفاسد اقتصادی – اقدام ۸: طراحی سازوکارها و انجام اقداماتی برای مبارزه جدی با فسادهای پولی و مالی و زدوبست های اقتصادی و ویژه خواری به منظور ایجاد امنیت عمومی در فضای اقتصادی کشور، موضوع این بخش است.

۷- مدیریت اقتصادی

شفافیت اطلاعات – ماده ۱۹ و ۲۳: راه اندازی سازوکارهای شفافیت زا و سامانه های اطلاعاتی در حوزه های مختلف که زمینه برنامه ریزی و کاهش فساد در اقتصاد را فراهم می آورد، موضوع این بخش است.

مدیریت یکپارچه – ماده ۲۲: مدیریت یکپارچه اقتصادی به منظور رصد وضعیت کشور، برنامه ریزی برای واکنش نسبت به مخاطرات احتمالی داخلی و خارجی و تصمیم گیری در خصوص آنها، موضوع این بخش است.

سازمان های بین المللی – ماده ۱۲: استفاده از ظرفیت های دیپلماسی و سازمان های بین المللی و منطقه ای به منظور کاهش آسیب پذیری و افزایش قدرت اقتصادی، موضوع این بخش است.

شاخص های اقتصادی – اصل ۵: بررسی وضعیت اقتصادی کشور و میزان تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از شاخص های مختلف اقتصادی که مبتنی بر چشم اندازهای کشور است، مانند شاخص عدالت، علاوه بر رصد شاخص های متعارف مثل رشد اقتصادی، موضوع این بخش است.

۸- گفتمان سازی

گفتمان علمی – ماده ۲۱: تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن در محیط های علمی از طریق همایش ها و مقالات و پژوهش های علمی و .. به منظور تبدیل به گفتمان فراگیر و رایج ملی، موضوع این بخش است.

گفتمان آموزشی – ماده ۲۱: تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن در محیط های آموزشی از طریق برگزاری برنامه های آموزشی و اصلاح مفاد درسی آموزش پایه و عالی و … به منظور تبدیل به گفتمان فراگیر و رایج ملی، موضوع این بخش است.

گفتمان رسانه ای – ماده ۲۱: تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن در محیط های رسانه ای از طریق انتشار مباحث مرتبط با اقتصاد مقاومتی در رسانه ها و جریان سازی رسانه ای و … به منظور تبدیل به گفتمان فراگیر و رایج ملی، موضوع این بخش است.