۲۶ تیر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

ایمیل جهت ارسال مطلب برای درج در سایت: info@moqavemati.net

شماره تماس: ۷۷۲۴۰۰۴۴ – ۷۷۲۴۰۰۴۳

مقاومتی نیوز در پیام رسان بله: http://ble.im/moqnews

طرح نظرات، انتقادات و پیشنهادات از طریق فرم زیر: