۲۵ مهر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی اقتصاد مقاومتی سپرده های قرض الحسنه چرا وضعیت عملکرد بانک‌ها شفاف نمی‌شود؟

گزارش تخلّف بانک‌ها از قوانین کشور «محرمانه» است

بر اساس مجوزی که بانک مرکزی ارائه نموده است، حسابرسان پس از بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها، موارد تخلف آنها از قوانین را در گزارش تدقیق نمی‌کنند و به صور ...

رصد تراکنش‌ها در کانادا شفافیت تراکنش‌های بانکی در جهان (۱)

رصد حساب‌های با گردش بالا توسط سازمان تراکنش‌های مالی در کانادا

در کانادا سازمان تراکنش‌های مالی این کشور گردش‌های مالی با مبالغ بالا را رصد می‌کند و در صورت مشکوک بودن به نهادهای مرتبط جهت بررسی، ارسال می‌کند. این ...

تسهیلات بانکی به کدام سمت می‌رود؟

نظارت ناقص بانک مرکزی بر وام‌دهی شبکه بانکی

جهش‌های ارزی و تورم در سال‌های اخیر، نیاز واحد‌های تولیدی به نقدینگی را افزایش داده است. اما به دلیل کاهش قدرت وام‌ دهی شبکه بانکی و عدم نظارت دقیق با ...

نظارت بر موسسات غیربانکی هند برنامه بانک مرکزی هند برای حفظ ثبات مالی

تشدید نظارت بر موسسات مالی غیربانکی در هند

با توجه به عدم توسعه بازار سرمایه در هند، بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در تامین مالی فعالیت‌ها و پروژه‌های اقتصادی نقش مهمی دارند. در سال‌های اخیر، ...

نظارت بانک مرکزی چرا تخلفات بانکی در حال افزایش است؟

روش نظارتی بانک مرکزی عامل گسترش تخلفات بانک‌ها

تخلف از قوانین و مقررات بانک مرکزی توسط بانک‌ها گسترش یافته است؛ یکی از علل این مسئله، فرآیند و روش نظارتی بانک مرکزی است که احتمال کشف تخلفات بانک‌ها ...

بررسی‌ها نشان می‌دهد

نظارت بر فرآیند خلق پول بانک‌ها با «نرخ کفایت سرمایه» ممکن نیست

یکی از شاخص‌های مهم که در موضوع نظارت بر شبکه بانکی توسط نهادهایی چون کمیته بازل بر آن تاکید می شود «نرخ کفایت سرمایه» است. با این وجود، از آنجا که با ...

نظارت کارآمد بر بانک ها چگونه امکانپذیر است؟

«نهاد مستقل نظارتی» مامور نظارت بر شبکه بانکی در کشورهای پیشرفته

در حال حاضر، ساختار نظارتی در کشور به گونه‌ای است که مقام ناظر اقتدار کافی برای اعمال قوانین نظارتی ندارد؛ که نتیجه آن گسترش تخلفات بانکی در کشور شده ...

نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها بانک با بنگاه اقتصادی تفاوت دارد

«نرخ کفایت سرمایه» در کنترل خلق پول بانک‌ها موثر نیست

یکی از شاخص‌هایی که در موضوع نظارت بر شبکه بانکی، توسط نهادهایی چون کمیته بازل مورد تاکید قرار دارد، «نرخ کفایت سرمایه» است. با این حال، بررسی های کار ...

نرخ کفایت سرمایه بررسی‌ها نشان می‌دهد

عدم کارایی «نرخ کفایت سرمایه» در نظارت بر بانک‌ها

یکی از شاخص های مهم در نظارت بر شبکه بانکی که در مقررات کمیته بازل نیز همواره بر آن تاکید شده، «نرخ کفایت سرمایه» است. با این وجود، جمعی از کارشناسان ...

چرا تخلفات بانکی در حال گسترش است؟

رواج «پدیده درب گردان» نظارت بر بانک‌ها را غیرممکن می‌کند

انتقال کارمندان و مدیران میان بخش خصوصی و دولتی، که اصطلاحا آن را درب گردان می‌نامند، زمینه را برای تعارض منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه شده توسط بخش د ...