۲۹ بهمن ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

تاکید آلمان بر پیشران های اقتصادی پایه های اقتصاد این کشور را شکل داد

حمایت از لوکوموتیوهای اقتصادی محور سیاست صنعتی در کشورها

آلمان یکی از کشورهایی است که با حمایت از لوکوموتیوهای اقتصادی توانست به قدرت اقتصادی دست یابد. قدرتی که پایه های اقتصادی این کشور را تشکیل داد تا جایی ...

الگوی توسعه کره جنوبی (۳)

صندوق سرمایه گذاری ملی چگونه کره جنوبی را توسعه داد؟

صندوق سرمایه گذاری ملی در کره جنوبی و به ویژه در دهه آغاز توسعه این کشور، نقش قابل توجهی ایفا نموده است و با ریل گذاری صحیح، توانسته به تخصیص بهینه من ...

صندوق KODIT چه می کند؟ (۱)

فعالیت ۴۰ ساله یک صندوق در مسیر توسعه کره جنوبی

صندوق های ضمانت و تضمین اعتبار، یکی از نهادهای مالی در جهان هستند که در مسیر توسعه و پیشرفت کشورها نقش قابل توجهی دارند. این صندوق ها زمینه را برای دس ...

الگوی توسعه کره جنوبی (۲)

۱۷ درصد تخفیف نرخ بهره در ۹۰ درصد وام های صادراتی کره جنوبی

طی سال های ۶۰ تا ۸۰ میلادی، حدود ۹۰ درصد از وام های صادراتی توسط بانک مرکزی کره جنوبی برای حمایت از تولید با نرخ بهره ترجیحی که در بعضی مقاطع به ۱۷ در ...

الگوی توسعه کره جنوبی (۱)

حمایت از بنگاه های غیردولتی و مدیریت تخصیص نقدینگی، دو عامل توسعه کره جنوبی

در دهه ۶۰ میلادی در کره جنوبی اتفاقاتی رخ می دهد که می توان عوامل پایه ای رشد صنعتی این کشور را در آن جست و جو نمود. ...