-->
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
دسته بندی مطالب

معاون وزیر نفت خبر داد؛

معاون وزیر نفت با اشاره به این که حجم واردات بنزین به طور میانگین ۱۱ میلیون ۸۰۰ هزار لیتر در روز است گفت: در برخی از روزها ممکن است واردات بنزین به ۲۰ یا ۳۰ میلیون لیتر برسد.