۲۸ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

نرخ ارز چرا معاملات ارزی بانک‌ها شفاف نیست؟

نقش کلیدی بانک‌ها در مدیریت نوسانات ارزی

تجربیات کشورها نشان می‌دهد که نقش بانک‌ها در مدیریت بازار ارز بسیار اهمیت دارد؛ در صورتی که بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت بانک‌ها می‌تواند با تعمیق م ...

استقلال بانک مرکزی آمریکا از دولت رئیس جمهور آمریکا: رئیس فدرال رزرو دشمن آمریکاست؟

«استقلال بانک مرکزی» نقطه ضعف آمریکا در جنگ تجاری با چین

یکی از مهم‌ترین ابزارهای چین در جنگ تجاری با آمریکا، اعمال سیاست‌های پولی و ارزی با کمک بانک مرکزی و بانک‌های دولتی است. این درحالیست که به دلیل «استق ...

نرخ ارز کشورها برای «مدیریت سرمایه» برنامه دارند

استفاده از زیرساخت‌های کنترلی برای جلوگیری از خروج سرمایه

خروج سرمایه یکی از مسائل بازار ارز به‌ویژه در شرایط نوسانی اقتصاد است که عرضه منابع ارزی را با چالش مواجه می‌کند. کشورها برای مقابله با مصادیق مختلف خ ...

بازسازی سوریه چرا حضور شرکت‌های ایرانی در سوریه ضروری است؟

موانع نقش آفرینی شرکت‌های ایرانی در فرآیند بازسازی سوریه

فرآیند بازسازی سوریه آغاز شده است و در صورت حضور كم رنگ شركت‌های ایرانی در دوران بازسازی این كشور، دستاوردهای سیاسی حاصل شده نیز در گذر زمان با چالش و ...

رئیس جمهور فرانسه هژمونی غرب ضمن انتقاد از نظام اقتصاد بازار آزاد

رئیس جمهور فرانسه: پایان عمر «هژمونی غرب» فرا رسیده است

سخنان رئیس جمهور فرانسه، تنها یک روز پس از برگزاری اجلاس گروه ۷ در این کشور، حاوی پیام‌های صریح و مهمی بود که بسیاری از تحلیلگران را غافلگیر کرد. تضعی ...

نرخ ارز بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ ارز می‌شود؟

بازار آتی مکمّل بازار متشکل ارزی در کنترل تقاضای سوداگرانه

بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به دنبال افزایش اثرگذاری خود بر نرخ ارز مرجع بازار است؛ این هدف در صورتی محقق می‌شود که انواع تقاضاهای ارزی ...

بانک مرکزی روسیه گذر از بحران‌های ارزی چگونه امکان پذیر است؟

سیاست بانک مرکزی روسیه برای مدیریت نوسانات ارزی

بانک مرکزی روسیه در مواجهه با تحریم‌های آمریکا، جهت کنترل نوسانات ارزی به سمت نظام ارزی شناور حرکت کرده است. روسیه پیش از اعمال سیاست مذکور زیرساخت‌ها ...

بازار ارز به منظور جلوگیری از ایجاد نرخ‌های غیر رسمی

رسمیت انواع «تقاضای ارز» در بازار متشکل ارزی ضروری است

یکی از نکاتی که اثرگذاری بازار متشکل ارزی بر تعیین نرخ واحد را تضمین خواهد کرد، حضور تمامی بازیگران ارز در این بازار است. به رسمیت شناختن تمامی تقاضاه ...

نرخ ارز درس هایی از تجربه ناموفق مدیریت بازار ارز

هموارسازی نوسانات نرخ ارز هدف اصلی سیاستگذاری ارزی

هدف سیاستگذاری ارزی باید «هموارسازی نوسانات نرخ ارز» باشد تا پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد افزایش یابد. در واقع تعیین دستوری نرخ ارز، از آنجا که این شاخص ب ...

بازار ارز چرا راه اندازی بازار متشکل ارزی ضروری است؟

ساختار سامانه نیما مانع مرجعیت آن در تعیین نرخ ارز

سامانه نیما با تمام محاسنی که تاکنون برای برقراری ارتباط میان ارز صادراتی و نیازهای وارداتی داشته، به مرجعی برای قیمت‌گذاری ارز در بازار تبدیل نشده اس ...