۲۸ شهریور ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

نوسانات نرخ ارز پیش بینی پذیری اقتصاد مقاومتی 140x97 - قیمت گذاری دولت روی کالاها چگونه و در چه شرایطی امکان پذیر است؟ ملاحظات قیمت‌گذاری دولت (۴)

قیمت گذاری دولت روی کالاها چگونه و در چه شرایطی امکان پذیر است؟

بر اساس قواعد اسلامی برگرفته از احادیث معتبر، قیمت گذاری دولت بر روی کالاها در شرایط غیرعادی مجاز است. البته قیمت گذاری در این شرایط، بایستی به صورت ع ...

4448 706 - قیمت‌گذاری دولت در شرایط غیرعادی اقتصاد و بازار؛ آخرین راه ملاحظات قیمت‌گذاری دولت (۳)

قیمت‌گذاری دولت در شرایط غیرعادی اقتصاد و بازار؛ آخرین راه

بر اساس احکام و قواعد اسلامی، قیمت گذاری دولت روی کالاها و خدمات در شرایط غیرعادی یعنی شرایطی که افزایش قیمت کالاها به دلایل مختلف اعم از عسر و حرج، ن ...

212796194290511 - ممنوعیت قیمت گذاری دولت در شرایط عادی بر اساس قواعد اسلامی ملاحظات قیمت‌گذاری دولت (۲)

ممنوعیت قیمت گذاری دولت در شرایط عادی بر اساس قواعد اسلامی

بر اساس احکام و قواعد اسلامی برآمده از آیات و روایت و نظر مشهور فقها، می توان به این نتیجه دست یافت که قیمت گذاری دولت روی کالاها و خدمات، در شرایط عا ...

Perezbox Pricing - آیا اسلام مدافع بازار آزاد و قیمت گذاری آزادانه است؟ ملاحظات قیمت‌گذاری دولت (۱)

آیا اسلام مدافع بازار آزاد و قیمت گذاری آزادانه است؟

مطالعات نشان می دهد که قیمت گذاری دولت بر روی کالاها و خدمات در شرایط مختلف، احکام و قواعد متفاوتی از نظر اسلام دارد و نمی توان یک نسخه برای همه حالات ...

82198070 709557222 - خدابخشی نماینده مجلس: همسو کردن برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی وظیفه مهم مجلس است در گفتگو با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی مطرح شد:

خدابخشی نماینده مجلس: همسو کردن برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی وظیفه مهم مجلس است

خدابخشی ضمن تبیین وظیفه مجلس در همسو کردن برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بررسی پیشنهادات نمایندگان در این زمینه در کمیسیون تلفیق گ ...

IMAGE634890906512023197 - بررسی اشکال مختلف فساد در کشور و راهکارهای مقابله با آن دکتر جلیلی در گزارشی جامع به بررسی فساد پرداخت

بررسی اشکال مختلف فساد در کشور و راهکارهای مقابله با آن

فساد در بخش های مختلف کشور، یکی از مسائل مهمی است که امنیت اقتصادی را به خطر انداخته و مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ مبارزه جدی با فسادهای پولی ...

نهادهای عمومی غیر دولتی 140x97 - اقتصاد مقاومتی از منظر دولت: دولت سکان دار به جای دولت پاروزن بازیگران اقتصادی (۲)

اقتصاد مقاومتی از منظر دولت: دولت سکان دار به جای دولت پاروزن

دولت در اقتصاد مقاومتی نقش پاروزن ندارد، بلکه سکان داری است که باید با تسهیل، حمایت، هدایت و نظارت، فضای اقتصاد را برای مردم آماده کرده و خود، سیاستگذ ...

جلسهستادفرماندهیاقتصادمقاومتی - وضعیت اجرایی شدن پروژه های اقتصاد مقاومتی مشخص شود پس از ۱۰۰ روز

وضعیت اجرایی شدن پروژه های اقتصاد مقاومتی مشخص شود

بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی، نشان می دهد که این پروژه ها علاوه بر اینکه به عنوان وجهی مثبت، نشان از برنامه ریزی شده بودن کار دولت ...

1394 Slogan Typography Nagsh ir 001 - پیشنهاد ۱۰ اقدام عملی به دولت در اقتصاد مقاومتی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی مطرح کرد:

پیشنهاد ۱۰ اقدام عملی به دولت در اقتصاد مقاومتی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در گزارشی، ۱۰ اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی را به دولت پیشنهاد داده است که اجرای آن می تواند زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را ...

139410071754015986805834 - تهاتر بدهی های مالیاتی پیمانکاران با طلب از دولت اقدام دولت در اقتصاد مقاومتی:

تهاتر بدهی های مالیاتی پیمانکاران با طلب از دولت

ضروری است این رویه هرچه سریعتر برای همه شرکت ها فراهم شده و شرکت های مختلف بتوانند در سازوکاری مشخص، بدهی های مالیاتی و عوارضی و جریمه ای خود به دولت ...