-->
پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
دسته بندی مطالب

وزیر اقتصاد خبر داد

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این که تاکنون ۸۰۰ میلیاد تومان مالیات از مودیان جدید گرفتیم، گفت: بدهی‌ دولت و شرکت‌های دولتی به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و درآمد حامل‌های انرژی ۳۱ هزار میلیارد تومان است.

دولت تصمیم گرفته است تا در آخرین ماه‌های کاری خود بدهی‌هایش را تسویه نماید. به همین منظور جهانگیری در ابلاغیه به طیب نیا و نوبخت از آن ها خواسته است که بدهی های خرد دولت را به وسیله اسناد خزانه تسویه نمایند.

انتشار جزئیات متغیر های پولی و بانکی نشان داد

انتشار جزئیات متغیرهای پولی و بانکی توسط بانک مرکزی نشان داد که بدهی دولت به بانک مرکزی رشد چشمگیری داشته است. هر ساله دولت ها می توانند ۳ درصد بودجه را در ابتدای سال به صورت تنخواه از بانک مرکزی دریافت و در انتهای...

سیاست های آمریکا برای کاهش اختلاف طبقاتی

به گفته اکونومیست، امنیت اقتصادی اقشار فقیر در آمریکا در وضعیت خطرناکی قرار دارد و با استانداردهای جهانی فاصله دارد. یک فرد معمولی متأهل و با دو فرزند، در آمریکا در صورتی که بیکار باشد، یک درآمد رفاهی در کنار مقادیری کوپن مواد غذایی...