-->
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
دسته بندی مطالب

نمایندگان مجلس معافیت مالیاتی برای کارمندان را ۲ میلیون تومان و برای مابقی افراد ۱٫۵ میلیون تومان تعیین کردند، این اقدام تبعیض بین کارمندان و کارگران است و برخی از نمایندگان به آ« اعتراض نموده اند.

روند افزایش بدهی دولت‌هایی همچون آمریکا پایدار نخواهد بود

به گزارش اینترنشنال من درحال حاضر آمریکا قدرت زیادی در عرصه سیاست بین‌الملل دارد و با اعمال قوانین محدود کننده در کنار طراحی و مدیریت سازمان‌های جهانی، بیشترین سود را کسب می‌نماید. اما این روند پایدار نیست و به مانند دیگر حکومت‌های خودکامه و...

معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن بیان اینکه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد، گفت: حدود ۶ هزار میلیارد تومان فقط برای نگهداری راه های کشور نیاز است که اکنون ۳ هزار میلیارد تومان تخصیص داده‌ایم، اما پرداختی...