-->
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
دسته بندی مطالب

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی:

نظر افضلی، نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، ضمن اشاره به تاخیر و عدم اثرگذاری نرخ خرید تضمینی اعلام شده بر تصمیم کشاورزان برای کشت محصولات، ظرفیت مناسب کشور در تولید محصولات کشاورزی و توانایی جایگزین کردن درآمد آن را با...

چالش هیئت دولت با وزارت کشاورزی و کشاورزان

نرخ خرید گندم از سوی دولت در سال آینده ۱۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است که تنها ۲٫۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. گرچه به نظر میرسد وزارت جهاد کشاورزی برای تداوم دستاورد خود در خودکفایی تولید گندم، تمایل به...

وزیر نیرو در برنامه تیتر امشب

حمید چیت چیان، وزیر نیرو در برنامه "تیتر امشب" با بیان اینکه ۲۳ پروژه اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو تعریف شده بود، گفت: تاکنون ۲۲ پروژه از این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شده است و امیدواریم تا پایان سال یک طرح...

کشور در بحران آبی به سر می برد. یکی از مهمترین دلایل این وضعیت عدم توجه به توسعه پایدار و توسعه ناموزون است که موجب شده سدها و پروژه های انتقال آب زیادی تعریف شود؛ درصورت ادامه این پروژه ها کارون خشک و بحران...

عضو کمیسیون صنایع و معادن مطرح کرد:

عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ازجمله در خودکفایی گندم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: محاسبه نادرست خسارت وارده بر کشاورزان شمال کشور و مدیریت نامناسب محصولات سرمازده مهمترین دلیل استیضاح وزیر کشاورزی است.

بعد از گذشت 5 ماه از انتظار کشاورزان

پرداخت با تأخیر مطالبات سال جاری کشاورزان درکنار اعلام با تأخیر قیمت‌های خرید تضمینی، این پیام را به ایشان می دهد که دولت دیگر اهتمامی برای حمایت از تولیدات آن‌ها ندارد؛ این مسئله میتواند دستاوردهای دولت در حوزه کشاورزی را با چالشی جدی مواجه...

پرونده ویژه پایش اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ (6)

وزارت جهاد کشاورزی، در اجرای مهمترین پروژه خود عملکرد بسیار خوبی نشان داده است و توانسته هدف خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله گندم که منجر به افزایش امنیت غذایی و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی می گردد را تا حد قابل توجهی...

نماینده مردم شرق استان کرمان خبر داد؛

نماینده مردم شرق استان کرمان گفت: موسسه نور قرار است در شهرستان نرماشیر سرمایه گذاری های در راستای اقتصاد مقاومتی را بر عهده بگیرد ونرماشیر نیز به عنوان دومین پایلوت اقتصاد مقاومتی در استان کرمان انتخاب شده است.