-->
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
دسته بندی مطالب

بر اساس طرح آمارگیری از رفتار فرهنگی خانوار ایرانی مهمترین معضل ازدواج جوانان از دیدگاه افراد ۱۸ ساله و بیشتر شهری، به ترتیب بیکاری با ۷۴ درصد، نداشتن شغل دایم با ۵۴.۴ درصد، مشکل تهیه مسکن با ۵۴.۱ درصد، وضع نامناسب مالی سرپرست ۳۳.۵...

مرکز پژوهش های مجلس

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود درباره لایحه اشتغال روستاییِ دولت با توجه به ۱۶ ایراد وارد به این لایحه به نمایندگان پیشنهاد حذف کلیات این لایحه را مطرح کرده است.

وزیر کار با بیان اینکه در سه سال گذشته شکاف میان دستمزد کارگران با سطح تأمین معیشت کاهش یافته است، گفت: فاصله ها به یک باره برطرف نمی شوند اما من پیش خدای خودم راضی هستم، با اینکه هنوز از اینکه نتوانستیم تغییر و...

جهانگیری مطرح کرد

جهانگیری در دانشگاه امیرکبیر نسبت به تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان تأکید کرد و گفت: هیچ دولتی قادر نیست برای این تعداد فارغ التحصیل دانشگاهی اشتغالزایی کند و اگر دانشجویان پس از فارغ التحصیلی نتوانند کارآفرینی کنند دغدغه اصلی آنها یافتن فرصت...

کشور در بحران آبی به سر می برد. یکی از مهمترین دلایل این وضعیت عدم توجه به توسعه پایدار و توسعه ناموزون است که موجب شده سدها و پروژه های انتقال آب زیادی تعریف شود؛ درصورت ادامه این پروژه ها کارون خشک و بحران...

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت بیکاری و طرح های مورد استفاده برای رفع این مشکل پرداخته است و عنوان کرده است: طرح های اشتغال زایی مبتنی بر اعطای تسهیلات کافی نیست و لازم است رویکردهای آزموده شده دنیا برای رفع...

عضو کمیسیون صنایع و معادن مطرح کرد:

عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ازجمله در خودکفایی گندم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: محاسبه نادرست خسارت وارده بر کشاورزان شمال کشور و مدیریت نامناسب محصولات سرمازده مهمترین دلیل استیضاح وزیر کشاورزی است.