۰۳ مهر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

گزارش: هفت مسئله ریشه ای موثر بر رکود تورمی در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران، در طی سالیان گذشته با مسائل و مشکلات عدیده ای در چالش بوده است که این مسائل بیش از آنکه ریشه در سیاست های اقتصادی که در دولت های مختلف اتخاذ می شود داشته با ...

مقاله اقتصاد مردم محور؛ چرایی، چیستی و بیان مصادیقی از چگونگی

از جمله ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی به بیان رهبر معظم انقلاب، مردمی بودن اقتصاد است که بر اساس آن مشارکت و حضور مردم در اقتصاد افزایش یافته و این سبب می شود تا با افزایش نق ...

مقاله موانع نقش‌آفرینی مردم در پیشرفت اقتصادی

در این مقاله صرف نظر از مباحث تئوریک و مجادلات فلسفی، می خواهیم براساس تجارب نظری و عملی سه دهه انقلاب اسلامی، به آسیب‌شناسی نقش آفرینی مردم در اقتصاد بپردازیم. ...

شرکت های دانش بنیان، بهترین حلقه واسط بین صنعت و دانشگاه

دکتر صاحبکار: این که انتظار داشته باشیم دانشگاه خودش وارد تجاری سازی شود لزوما انتظار درستی نیست. ...