۲۹ بهمن ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

پیشرفت قابل توجه حوزه درمان و سلامت کشور

تعداد پزشکان ایران در ۲۵ سال اخیر ۵.۵ برابر شده است

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۰ تعداد پزشکان ایرانی حدود ۲۰ هزار نفر بوده است؛ با گسترش زیرساخت‌های آموزشی حوزه پزشکی عزم ملی برای بهبود ...

شاخص جهانی ضریب جینی نشان می دهد:

کاهش ۲۵ درصدی اختلاف طبقاتی در ایران بعد از انقلاب اسلامی

بررسی شاخص ضریب جینی نشان می دهد که اختلاف طبقاتی در ایران در ۴۰ سال اخیر کاهش ۲۵ درصدی داشته است؛ بر این اساس ضریب جینی از عدد بی سابقه ۰.۵۰ در سال ۵ ...

انقلاب در سوادآموزی پس از انقلاب اسلامی

سطح سواد مردم ایران در ۴۰ سال اخیر ۷۰ درصد افزایش یافته است

بررسی ها نشان می دهد که سطح سواد مردم پس از انقلاب اسلامی از کمتر از ۵۰ درصد به حدود ۸۷ درصد افزایش یافته و با رشد ۷۰ درصدی مواجه شده است. ...

پاکستان از ظرفیت نهاد متولی پیشرفت بهره می‌برد

مدیریت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در پاکستان توسط وزارت توسعه

وزرات برنامه ریزی توسعه و اصلاحات پاکستان یک نهاد سیاست گذاری دولتی است که توسط نخست وزیر این کشور رهبری می شود. این نهاد با تدوین برنامه های توسعه و ...

در ۱۵ سال اخیر اتفاق افتاد

افزایش ۶۰ درصدی سطح دسترسی خانوار ایرانی به سیستم های سرمایشی

دسترسی خانوار ایرانی به سیستم سرمایش در ۱۵ سال اخیر ۶۰ درصد افزایش یافته و از ۵۵ درصد به حدود ۸۵ درصد رسیده است. در واقع در حال حاضر، ۸۵ درصد از خانوا ...

راهبری ترکیه در مسیر پیشرفت

وزارت توسعه ترکیه برای پیشرفت مناطق محروم برنامه‌ریزی می‌کند

توسعه بیشتر مناطق کمتر توسعه یافته ترکیه، یکی از مهم ترین مأموریت های وزارت توسعه این کشور است. این وزارتخانه برای این منظور بیش از ۱۰۰ دفتر راه انداز ...

دهمین برنامه توسعه ترکیه منتشر شد

تدوین برنامه های پیشرفت ماموریت وزارت توسعه ترکیه

وزارت توسعه ترکیه با یک نگاه بلندمدت و با رویکرد ایجاد تعادل در بخش های مختلف کشور، به تدوین انواع برنامه های توسعه ای سالانه، میان مدت و بلند مدت در ...

گزارش یک رسانه انگلیسی

گاردین: دولت ها مقصر اصلی تسلط سرمایه داران بر جامعه

تسلط سرمایه داران بر یک کشور و تحمیل شرایط به عموم مردم، بدون همکاری دولت ها ممکن نیست. دولت ها مقصر اصلی بروز تبعات نظام سرمایه داری در کشورها هستند. ...

گزارش آمریکن اینترست از توسعه با مختصات چینی:

مدل توسعه اقتصادی چین جایگزین مدل کشورهای غربی می‌شود

چین با مدل های مخصوص به خود، در حال نفوذ به کشورهای در حال توسعه و به طور خاص کشورهای آفریقایی است. مدل توسعه اقتصادی چین به مردم جهان نشان داده است ک ...

بررسی گزارش سال ۲۰۱۷ نیتی آیوگ نشان می‌دهد:

جلوگیری از هدررفت منابع مالی دولت، مأموریت «سازمان پیشرفت» هند

سازمان پیشرفت نیتی آیوگ با تزریق بهترین سیاست های اقتصادی، اجتماعی در سال ۲۰۱۷ به بدنه دولت توانست بهترین شیوه های مدیریتی را در ابعاد ملی و بین الملل ...