۰۱ اسفند ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

به مناسبت روز اقتصاد مقاومتی بررسی می شود

چالش وزارت فرهنگ و صداسیما با گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

وزارت فرهنگ و سازمان صداوسیما دو نهاد مهم و صاحب مسئولیت در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی هستند؛ با این وجود مسئولیت های تعریف شده برای این دو نهاد با تو ...

مشاور ارشد مرکز تحلیلی روسیه:

همه کشورها به یک نهاد متخصص برای پیشبرد اهداف اقتصادی نیاز دارند

میکائیل پریادلینکوف یکی از معاونان ارشد مرکز تحلیلی روسیه، که تحصیلات خود را در آمریکا به اتمام رسانده معتقد است حتی پیشرفته ترین اقتصادهای جهان نیز، ...

جزئیات برنامه NDRC نشان می دهد

برنامه ریزی سازمان پیشرفت چین برای توسعه اقتصادی و اجتماعی

سازمان پیشرفت NDRC چین در سال گذشته یک برنامه راهبردی با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی تدوین کرده است. در این برنامه توجه به تولید داخل، مشارکت مردم و ب ...

نهادی که به کمک دولت آمده است

نیتی آیوگ هند، یک سازمان پیشرفت موفق و الگویی برای دیگر کشورها

تصمیم هند برای تأسیس سازمان پیشرفت نیتی آیوگ در سال ۲۰۱۵، نقطه آغازی برای این کشور در مسیر پیشرفت بوده است. این سازمان با ساختار توانمند و جذب نخبگان ...

با تدبیر هوشمندانه نخست وزیر صورت گرفته است

تأسیس «سازمان پیشرفت نیتی آیوگ» گام بلند هند در توسعه اقتصادی

سازمان پیشرفت نیتی آیوگ به منظور ایجاد تحولات اقتصادی و بهبود وضعیت سیاستگذاری در کشور هند، از سوی نخست وزیر این کشور تأسیس شده است. این سازمان از زما ...

اقتصاددانان به دنبال روش جدید

شاخص GDP برای سنجش عملکرد اقتصادی کشورها کافی نیست

شاخص GDP مشکلات گسترده ای دارد و از این رو، کارشناسان معتقدند به منظور اندازه گیری میزان پیشرفت اقتصادی کشورها، اتکاء به این شاخص به تنهایی کافی نیست ...

ازطریق همکاری سازنده با نهادهای دولتی انجام می شود

نقش آفرینی «مرکز تحلیلی روسیه» در تدوین قوانین و برنامه‌های راهبردی

مرکز تحلیلی روسیه از طریق همکاری و تعامل سازنده با نهادهای تصمیم گیر دولتی، به سیاست گذاری و تهیه پیش نویس قوانین و برنامه های راهبردی برای بخش های مخ ...

استفاده هوشمندانه چین از حضور دولت در اقتصاد

بلومبرگ: چین برای توسعه از اصول اقتصادهای غربی پیروی نمی کند

موفقیت های اخیر کشور چین نشان داد که تنها راه پیش روی کشورها برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی، پیروی از اصول الگوی توسعه کشورهای غربی نیست. به طور خاص ک ...

رسانه های غربی هم منتقد شدند

گاردین: افزایش افسردگی مردم نتیجه نظام سرمایه داری

در نظام سرمایه داری مردم افرادی خودخواه تصور می شوند که تنها برای افزایش نفع شخصی خود تلاش می کنند. اما این نوع نگرش مشکلات گسترده ای همچون افسردگی و ...

در قالب برنامه میان مدت ۲۰۱۹-۲۰۱۷ انجام می شود:

برنامه ریزی وزارت توسعه ترکیه برای بهبود شاخص های اقتصادی

وزارت توسعه ترکیه با تأکید بر افزایش تولید داخل و سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش وابستگی به واردات، برنامه ۳ ساله خود را برای پیشرفت کشور در حوزه های ا ...