۲۸ تیر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

در دیدار با رهبر انقلاب مطرح شد

ایجاد قرارگاه پیشرفت صنایع راهبردی برای نقش آفرینی نخبگان در اقتصاد مقاومتی

علیرضا باباخان دانشجوی دکتری رشته سیاستگذاری علم و فناوری و از اعضای شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، در مراسم دیدار نخبگان با رهبری به بیان نکاتی پیرام ...

اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات محقق می شود؟

بررسی پروژه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد مقاومتی

بررسی شش پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که پروژه های تعریف شده، با آنچه که در اهداف برنامه پنجم توسعه برآن تاکید ...

با حضور بانک های دولتی ارائه شد

برنامه بانک‌ها در حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی

در جلسه ای که با حضور دکتر جهانگیری فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی و بانک های دولتی برگزار شد، برنامه بانک ها در خصوص حمایت از تولید و صنایع کوچک و متوسط ...

بررسی ها نشان می دهد

سهم ۲۰ تا ۴۰ درصدی مسکن در سبد هزینه های خانوار

مسکن بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از هزینه های خانوار را در دهک های مختلف درآمدی تشکیل می دهد. همچنین این بخش همزمان با خود ۱۲۰ صنعت دیگر را نیز فعال کرده و باعث ...

وزارت صمت پیشنهاد داد

برنامه دولت برای ۱۰ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در اقتصاد مقاومتی

در حال حاضر حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در سطح کشور، در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. در این زمینه دولت با پیشنهاد وزارت صمت بنا دارد تا ب ...

در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شد

تصویب متن قراردادهای جدید نفتی

در جلسه دیروز ستاد اقتصاد مقاومتی، متن قراردادهای جدید نفتی پس از انجام اصلاحاتی به تصویب این ستاد رسید و جهت طی مراحل نهایی به هیات وزیران ارسال شد. ...

اقدام دولت در اقتصاد مقاومتی:

تهاتر بدهی های مالیاتی پیمانکاران با طلب از دولت

ضروری است این رویه هرچه سریعتر برای همه شرکت ها فراهم شده و شرکت های مختلف بتوانند در سازوکاری مشخص، بدهی های مالیاتی و عوارضی و جریمه ای خود به دولت ...

منتشر شد:

ویژه نامه اقتصاد مقاومتی از نشریه ۵۷ سازمان بسیج دانشجویی

«چیستی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری»، «اقرار اندیشکده‌های غربی به کلیدی بودن مفهوم اقتصاد مقاومتی در ایران»، «منابع اقتصاد مقاومتی»، «راهک ...

مقاله دومین همایش اقتصاد مقاومتی

تحلیلی بر وضعیت تحریم نفت ایران و بررسی سناریوهای برون رفت

در این مقاله پس از رویدادنگاری تحریم های نفتی اعمال شده بر ایران، منطق حاکم بر تدوین و اجرای تحریم های نفتی بر اساس رویکرد تئوری بازی ها تبیین می گردد ...

مقاله دومین همایش اقتصاد مقاومتی

بررسی تحریم‌ها در حوزه‌ی نفت و گاز

در این مقاله ضمن بررسی قوانین تحریم مصوب علیه ایران، یک دسته‌بندی مفهومی از حوزه‌های مختلف اقتصادی و تحریم‌های اعمال شده در هر حوزه ارائه می‌دهیم. سپس ...