۰۵ خرداد ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

در برنامه تلویزیونی مطرح شد

تیلاپیا برای زنان باردار مفید است

در چند سال اخیر، شاهد واردات گسترده ماهی تیلاپیا به کشور و همچنین استقبال مردم از آن بوده ایم. با توجه به اینکه ۱۴۰ کشور جهان به پرورش این ماهی پرسود ...

گزارش بررسی سایت ستاد اقتصاد مقاومتی

در سایت دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی چه می‌گذرد؟

در این گزارش محتوای موجود در سایت دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته است. اسناد سیاست های کلی و برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی، پروژه ه ...

در دیدار با رهبر انقلاب مطرح شد

ایجاد قرارگاه پیشرفت صنایع راهبردی برای نقش آفرینی نخبگان در اقتصاد مقاومتی

علیرضا باباخان دانشجوی دکتری رشته سیاستگذاری علم و فناوری و از اعضای شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، در مراسم دیدار نخبگان با رهبری به بیان نکاتی پیرام ...

اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات محقق می شود؟

بررسی پروژه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد مقاومتی

بررسی شش پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که پروژه های تعریف شده، با آنچه که در اهداف برنامه پنجم توسعه برآن تاکید ...

با حضور بانک های دولتی ارائه شد

برنامه بانک‌ها در حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی

در جلسه ای که با حضور دکتر جهانگیری فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی و بانک های دولتی برگزار شد، برنامه بانک ها در خصوص حمایت از تولید و صنایع کوچک و متوسط ...

بررسی ها نشان می دهد

سهم ۲۰ تا ۴۰ درصدی مسکن در سبد هزینه های خانوار

مسکن بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از هزینه های خانوار را در دهک های مختلف درآمدی تشکیل می دهد. همچنین این بخش همزمان با خود ۱۲۰ صنعت دیگر را نیز فعال کرده و باعث ...

وزارت صمت پیشنهاد داد

برنامه دولت برای ۱۰ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در اقتصاد مقاومتی

در حال حاضر حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در سطح کشور، در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. در این زمینه دولت با پیشنهاد وزارت صمت بنا دارد تا ب ...

در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شد

تصویب متن قراردادهای جدید نفتی

در جلسه دیروز ستاد اقتصاد مقاومتی، متن قراردادهای جدید نفتی پس از انجام اصلاحاتی به تصویب این ستاد رسید و جهت طی مراحل نهایی به هیات وزیران ارسال شد. ...

اقدام دولت در اقتصاد مقاومتی:

تهاتر بدهی های مالیاتی پیمانکاران با طلب از دولت

ضروری است این رویه هرچه سریعتر برای همه شرکت ها فراهم شده و شرکت های مختلف بتوانند در سازوکاری مشخص، بدهی های مالیاتی و عوارضی و جریمه ای خود به دولت ...

منتشر شد:

ویژه نامه اقتصاد مقاومتی از نشریه ۵۷ سازمان بسیج دانشجویی

«چیستی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری»، «اقرار اندیشکده‌های غربی به کلیدی بودن مفهوم اقتصاد مقاومتی در ایران»، «منابع اقتصاد مقاومتی»، «راهک ...